Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Limitácie využitia dvojenergetickej röntgenovej absorbciometrie (DXA) pri hodnotení pediatrických skenov

24. október 2013 - Diagnostika osteoporózy v detskom veku predstavuje omnoho väčšiu výzvu oproti populácii dospelých.

Hoci technické možnosti v závislosti od rozsahu ohodnotenia či kvantifikácie kostnej masy, kostnej geometrie alebo materiálnych charakteristík kosti ovplyvňujúcich jej pevnosť sú na jednej strane obrovské, na strane druhej ostáva naďalej výzvou adekvátne ich interpretovať u rastúceho dieťaťa. Naproti dospelej populácii totiž konsenzuálna definícia osteoporózy v detskom veku v podstate stále nie je dostupná. Nedostatok jasne definovaných štandardných hodnôt u detí, najmä u adolescentov, vyplýva predovšetkým zo skutočností uvedených v článku.

Sekcia: Lekárske listy Autor: MUDr. Lenka Vojarová, PhD., doc. MUDr. Miriam Čiljaková, MUDr. Eva Hyrdelová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 398