Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Komplexný pohľad na celiakiu

9. máj 2013 - Celiakia je permanentná imunologicky podmienená intolerancia gluténu u geneticky predisponovaných jedincov. Charakterizujú ju: rôzne kombinácie glutén-dependentnej klinickej manifestácie; špecifické protilátky – proti tkanivovej transglutamináze (antiTgT), proti endomyzínu (EMA) a proti deaminovaným gliadínovým peptidom (DGP); HLA–DQ2/HLA-DQ8 haplotypy; enteropatia.
Sekcia: Lekárske listy Autor: MUDr. Tatiana Bézayová, PhD., ProCare, Poliklinika Betliarska, Bratislava
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 320