Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Glykopyróniumbromid – nové LAMA v liečbe CHOCHP

31. október 2013 - V predvečer Jesenných respirologických dní sa uskutočnilo 20. septembra 2013 vo Vysokých Tatrách sympózium spoločnosti Novartis podporené Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou spoločnosťou o nových trendoch v liečbe CHOCHP.
Sekcia: Lekárske listy Autor: MUDr. Štefan Laššán PhD., MUDr. Monika Laššánová PhD.
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 256