Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Delírium tremens

12. september 2013 - Delírium tremens (DT) je ťažká kvalitatívna porucha vedomia spätá s náhlym prerušením nadužívania alkoholu resp. iných psychoaktívnych látok. Článok sa venuje etiopatogenéze, rizikovým faktorom, prodrómom, klinickému obrazu a možnostiam diagnostiky a liečby tohto stavu.
Sekcia: Lekárske listy Autor: MUDr. Michal Turček, PhD.
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 276