Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia – súčasná diagnostika a liečba

25. november 2013 - Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH) je závažná potenciálne fatálna choroba.

Vyvíja sa ako následok pľúcnych embólií, keď sa embolus napriek liečbe nerozpúšťa, ale transformuje do fibrotického materiálu, obturuje pľúcne riečisko a aj cez ďalšie mechanizmy spúšťa pľúcnu hypertenziu. Autori podávajú na základe vlastných skúseností prehľad o manažmente CTEPH, ktorý pre svoje špecifiká viaže komplexnú starostlivosť na špecializované pracoviská.

Sekcia: Lekárske listy Autor: prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, MUDr. Marcela Boháčeková, MUDr. Tatiana Valkovičová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 280