Zdravotnícke noviny

Lekárske listy

Antidiabetická liečba versus obezita u diabetikov 2. typu

14. november 2013

Mnohé epidemiologické štúdie poukazujú na to, že nadhmotnosť a obezita, ako aj postupný nárast hmotnosti sú hlavnými rizikovými faktormi pre rozvoj diabetes mellitus 2. typu (DM2). Článok poskytuje prehľad o vzťahu jednotlivých možností farmakoterapie k vývoju obezity u diabetikov.

Sekcia: Lekárske listy Autor: MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 326