Zdravotnícke noviny

Analýzy

Treba nastaviť štandardizované postupy

11. apríl 2013 - Zdravotnícke záchranárstvo je neoddeliteľnou súčasťou a jedným z nosných pilierov urgentnej medicíny.  

Po 1. apríli 2013, keď sa zmenila štruktúra a organizácia záchrannej zdravotnej služby, práve záchranári cítia naliehavejšiu potrebu riešiť problémy, ktoré im diktuje prax. Nie náhodou sa stal realitou aj vznik samostatnej komory záchranárov. Tí doteraz patrili najmä pod Slovenskú komoru medicínsko-technických pracovníkov, sestry zas do Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Prečo nie?

„Prečo by záchranár nemohol pracovať na urgentnom príjme, keď má vyššie vzdelanie než sestra? Záchranári sú pripravovaní na výkon lepšie než sestry. Chceli by sme umiestniť záchranárov aj na oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Pre záchranárov to má veľký význam. Mladí absolventi by tu mali možnosť získať nesmierne veľa skúseností, aj medicínskych a potrebnú prax,“ povedal počas nedávneho XI. odborného seminára Falck Záchrannej, a. s., v Žiline hlavný odborník ministerstva pre zdravotnícke záchranárstvo Bc. Roland Száz. Od vzniku samostatnej komory si hlavný odborník sľubuje okrem iného aj zavedenie poriadku do kontinuálneho vzdelávania.

Chýba manažment

Spoločnou úlohou hlavných i krajských odborníkov pre urgentnú medicínu a zdravotnícke záchranárstvo je nastaviť štandardizované postupy. Týka sa to aj sústavného vzdelávania, ktoré by malo u jednotlivých poskytovateľov rovnaké. Na konferencii odznelo, že hoci je vo vládnom nariadení 296/2010 o odbornom vzdelávaní na výkon zdravotníckeho povolania presne určené, že vedúci pracovníci záchrannej zdravotnej služby a urgentnej zdravotnej starostlivosti musia mať špecializáciu z manažmentu, v postgraduálnom vzdelávaní práve tento študijný odbor - manažment urgentnej zdravotnej starostlivosti ešte chýba. Výnimka pre vedúcich pracovníkov však platí iba do roku 2015.

Sekcia: Analýzy Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 353