Zdravotnícke noviny

Analýzy

Transplantujeme málo. Má sa to zmeniť

15. august 2014 - Aktívne vyhľadávanie darcov, prijatie Národného transplantačného programu i finančné ohodnotenie koordinátorov.

Aj v tom vidia odborníci riešenie na zvýšenie počtu transplantácií u nás. Ich počet stále klesá napriek tomu, že darcov máme na Slovensku potenciálne dosť.

Ako informoval riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie MUDr. Daniel Kuba, PhD., bývali roky, keď sme mávali aj viac ako sto darcov. „Za poklesom stojí najmä medializácia negatívnych prípadov transplantácií, a to predovšetkým tkanív a buniek. Nepriamo sa to potom odzrkadľuje i v poklese počtu orgánových transplantácií,“ povedal D. Kuba.

Doplnil, že po tom, ako sa spustila mediálna kauza odberov kostí u nás, pribudlo do registra nedarcov za šesť mesiacov toľko ľudí, koľko ich mali za desať rokov. Pritom, ako ďalej doplnil, „na Slovensku bola kedysi veľmi vysoká ochota darovať orgány“. Vysvetlil, že momentálne je kľúčové podporiť odberový program.

„Bol by som rád, keby sme sa do štyroch rokov dostali na odberovú aktivitu 150 darcov ročne alebo vyššie. Dokázali by sme potom ponúknuť preemtívne transplantácie a ,vystransplantovať´ čakaciu listinu,“ dodal. Ročne im na ňu totiž podľa M. Kubu pribudne i viac ako dvesto pacientov.

Koordinátori darcovského programu

Ako povedala pre ČTK začiatkom roka vedúca lekárka oddelenia odberov orgánov Transplantcentra Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) v Prahe doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., najvyššia dostupnosť transplantácií je v Chorvátsku a v Španielsku. Podľa nej je daná celkom inou organizáciou darcovského programu.

Na rozdiel od Česka a od iných krajín s horším umiestnením v rebríčku pracuje v španielskych a v chorvátskych nemocniciach na každom oddelení ARO a JIS človek, ktorý sa venuje darcovskému programu.

„Aktívne vyhľadáva darcov, to znamená, že má prehľad o každom príjme, o každom pacientovi s ťažko poškodeným mozgom. Nezasahuje do liečby, pretože mu to neprináleží. Ak však ošetrujúci lekár indikuje zomretého na odber orgánov, darcovský manažér prevezme komunikáciu s transplantačným centrom, s rodinou a odbremení tak lekára,“ vysvetlila E. Pokorná.

 Zdroj: MUDr. Daniel Kuba, PhD., Národná transplantačná organizácia (NTO)

V ČR je podľa nej všetko na ošetrujúcom lekárovi, čo mu ukladá zákon i profesionálna povinnosť. Ak však slúži sám a musí prijať niekoľko akútnych pacientov, postarať sa o tých, ktorí už ležia na oddelení, tak aj keby chcel hovoriť s transplantačným centrom a s rodinou zomretého o darovaní orgánov, nemá podľa E. Pokornej na to kapacitu.

Podobne je to aj u nás. Slovenskí i českí koordinátori sa zhodnú, že rozdiel medzi našimi krajinami a Španielskom či Chorvátskom je v tom, že u nich sa za odbery platí. Aktívne vyhľadávanie darcov zostáva podľa mnohých na entuziazme lekárov. Koordinátorov darcovského programu by podľa zákona mala mať každá nemocnica.

Ako informovala hovorkyňa UNB Petra Stano Maťašovská, nemocnica, ktorá má ARO, musí povinne nahlasovať pacientov s nezvratne poškodeným mozgom príslušnému transplantačnému koordinátorovi. UNB prijíma takéto hlásenia prioritne z nemocníc Západného Slovenska.

„Po tom, ako traja experti potvrdia mozgovú smrť, preverí sa vyšetreniami funkčnosť orgánov vhodných na darcovstvo. Transplantačný koordinátor následne kontaktuje príbuzných darcu, aj keď nemá takúto povinnosť, pretože každý, kto za života neodmietne darcovstvo, je darcom.

Ak však príbuzní vyslovia nesúhlas s odobratím orgánov, rešpektujeme to,“ spresnila P. Maťašovská. Dodala, že v prípade súhlasu sa neodkladne aktivizuje početný transplantačný tím a príjemcovia.

„Orgány jedného človeka dokážu zachrániť deväť ľudských životov. Najčastejšie sú darcami ľudia po cievnej mozgovej príhode,“ dodala. UNB má jedného transplantačného koordinátora – lekára, ktorého hlavnou pracovnou náplňou je nefrológia.

Postup transplantačných centier

Ako informovala Katarína Kapustová, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin (UNM), každé ARO vo všetkých nemocniciach má určeného pracovníka, ktorý zodpovedá za hlásenie potenciálneho darcu regionálnemu koordinátorovi.

Tí pôsobia v transplantačných centrách, ktoré sú na Slovensku štyri. „V prípade, že v spádovom ARO je hospitalizovaný potenciálny darca, miestny koordinátor informáciu nahlási regionálnemu koordinátorovi a ten ďalej manažuje darcu,“ povedala. K. Kapustová.

Vysvetlila, že ak po takejto telefonickej konzultácii nie je kontraindikácia na darcovský program, darcu transportujú do transplantačného centra za účelom diagnostiky smrti mozgu. Podľa K. Kapustovej prebieha komunikácia s príbuznými najčastejšie v transplantačnom centre, keď je darcovi diagnostikovaná mozgová smrť.

„Niekedy s rodinou hovorí aj lekár spádového ARO ešte pred prekladom do transplantačného centra. Často si rodina vyžiada na rozhovor aj kňaza. Vždy je však prístup koordinátora empatický a individuálny. Regionálni koordinátori sú na túto činnosť odborne vyškolení,“ objasnila K. Kapustová.

UNM, v ktorej je odberové aj transplantačné centrum, má regionálneho koordinátora a ďalších dvoch, ktorí sa venujú darcovskému programu.

Zdroj: NTO

„Nie je to funkcia, ktorej sa venujú na plný úväzok (napr. náš regionálny koordinátor je chirurg), ale v prípade, že treba manažovať darcu, či uskutočniť rozhovor s rodinou, koordinátori sú uvoľnení zo svojich povinností a venujú sa iba starostlivosti o darcu,“ zhrnula K. Kapustová.

Ako uviedla hovorkyňa UN L. Pasteura v Košiciach Ladislava Šustová, väčšina potenciálnych darcov sa vyskytuje na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Ďalšími oddeleniami, kde sa môžu nachádzať potenciálni orgánoví darcovia (POD), sú jednotky intenzívne starostlivosti (neurochirurgická, neurologická, kardiologická, traumatologická jednotka), ktoré sú vybavené umelou pľúcnou ventiláciou.

Doplnila, že v súlade s národným transplantačným programom z roku 2008 vznikla sieť nemocničných koordinátorov spomedzi anestéziológov a intenzivistov ako kľúčových článkov systému detekcie potenciálnych darcov orgánov a tkanív.

„Úlohu detekcie a identifikácie POD v UNLP v Košiciach a v spádových nemocniciach na východnom Slovensku majú na starosti nemocniční koordinátori pracujúci na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktorí spolupracujú s krajským transplantačným koordinátorom z transplantačného oddelenia UNLP a hlásia mu každého potenciálneho darcu,“ povedala L. Šustová.

V UNLP pôsobí hlavný transplantačný koordinátor SR a na transplantačnom oddelení transplantačný koordinátor, ktorý je zároveň regionálnym transplantačným koordinátorom pre Prešovský a pre Košický kraj.

Orgánová transplantológia je celosvetovo dynamicky sa rozvíjajúcou časťou medicíny. Ako sa píše vo výročnej správe MZ SR, Slovensko dosiahlo za posledné roky výrazný kvalitatívny a kvantitatívny posun dopredu na úroveň vyspelých krajín Európy.

Vlani sa u nás vykonali transplantácie obličiek, srdca, pečene. Z tkanív to boli koža, spojivové a očné tkanivá, cievy a srdcové chlopne. Transplantovali sme aj krvotvorné a kmeňové bunky.

Ako sa v správe ďalej uvádza, jednou z najčastejších transplantácií vo svete je transplantácia krvotvorných kmeňových buniek, vrátane transplantácie kostnej drene a pupočníkovej krvi.

Ide o modernú, veľmi náročnú, ale vysoko účinnú liečebnú metódu závažných hematologických a nádorových chorôb. V presne definovaných prípadoch sa stala štandardnou klinickou liečebnou metódou.

Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 496