Zdravotnícke noviny

Analýzy

Sestry sú sklamané a nahnevané. Peniaze na ich platy boli už vtedy, keď parlament zákon schválil

20. september 2013 - Takmer tri mesiace trvalo Ústavnému súdu, aby poslal zdôvodnenie, prečo označil zákon o zvýšení platov sestier za protiústavný.

Celá správa má 80 strán a sa okrem iného sa v nej uvádza, že štát dal súkromným poskytovateľom na zvýšenie platov sestier a pôrodných asistentiek málo času, pritom náklady na plnenie zákona im ani sčasti nekompenzoval.

„Verejný záujem na zvýšenie platov sestier je vykúpený neprimeranou a náhlou záťažou do majetku neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“, konštatuje ústavný súd, podľa ktorého sa sestrám platy zvýšili plat priemerne o 49 percent.

Lekári boli proti

Podnet na Generálnu prokuratúru SR podal vtedajší prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) prof. MUDr. Milan Dragula, PhD., a tá to posunula na Ústavný súd SR. Lekárska komora vraj reflektovala názory predovšetkým ambulantných lekárov, ktorí nesúhlasili, že zo zákona museli sestrám v ambulanciách zvýšiť platy. Podľa nich to ani zdravotné poisťovne vraj dostatočne nezohľadnili v platbách. Komora este v roku 2011 navrhovala sestrám, aby rokovali o zvyšovaní platov spoločne, ale sestry údajne spoločný postup odmietli. Prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ) MUDr. Andrej Janco upozornil, že sestry s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom rokovali separátne bez účasti zamestnávateľov a varoval, že zvýšenie ich miezd v súkromných ambulanciách spôsobí problémy, ktoré lekári nebudú schopní riešiť. V mene zdravotníckych korporácií vyzval vtedy prezidenta Ivana Gašparoviča, aby zákon nepodpísal.

Ivan Uhliarik (KDH) opakovane zdôrazňoval, že potrebných 68 mil. eur peniaze na platy sestier bolo. „Už pri predkladaní zákona 62/2012 som argumentoval, že na platy sestier sú peniaze v štátnom rozpočte pre zdravotníctvo. Išlo o 75 mil. eur viac ako v roku 2011, v rezerve v štátneho rozpočtu bolo 50 mil. eur a v úsporách v liekovej politike na rok 2012, ktoré som odhadol pesimisticky na 40 mil. eur,“ konštatoval I. Uhliarik.

Vtedajší prvý námestník Generálnej prokuratúry JUDr. Ladislav Tichý v podnete argumentoval, že parlament je viazaný ústavou a môže prijať len zákon, ktorým neprekročí rámec, daný ústavou a v tomto prípade zákonodarca v súlade s ústavou nekonal. Zákon 62/2012 podľa podania nespĺňa ani požiadavky, vyplývajúce z princípu proporcionality. Ani prípadná hrozba odchodu sestier za lepšou odmenou nemusí zakladať dôvod, aby ich postavenie a minimálne mzdové nároky bolo v porovnaní s iným profesiami zvýhodnené. Ústavný súd vlani, na počudovanie rýchlo už 11 júla účinnosť zákona najprv pozastavil. Potom však takmer rok nechal sestry a pôrodné asistentky v právnej neistote. Od septembra minulého roku sa začalo diskutovať o novom zákone o odmeňovaní, ktorý by mal byť spoločný pre všetky zdravotnícke profesie.

Takýto zákon odmietli lekári, ktorí si protestmi a hromadnými výpoveďami koncom roku 2012 vydobyli zvýšenie platov na tri etapy. V máji ministerstvo zdravotníctva konštatovalo, že si nemôžu v budúcnosti dovoliť dostať akúkoľvek skupinu zdravotníckych pracovníkov do právnej neistoty, v akej sa ocitli práve sestry. „Je snahou ministerstva, ale aj zástupcov zdravotníckych pracovníkov, pripraviť systém odmeňovania zdravotníkov čo najlepšie, ako vieme,“ uviedol vtedy rezort.  Mimochodom, príprava spoločného zákona, ktorý mal platiť od 1. januára 2014, sa dopredu od minulého roku nijako výrazne nepohla.

Platy sestier by poškodili súkromníkov

Ústavní sudcovia nakoniec 19. júna 2013 označili zákon 62/2012 za protiústavný, pričom odlišné stanoviská mali sudcovia JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc., JUDr. Peter Brňák, JUDr. Milan Ľalík a JUDr. Rudolf Tkáčik. Napríklad podľa P. Brňáka plénum zistilo len parciálnu protiústavnosť zákona a iba v súvislosti so zvýšením miezd sestier u neštátnych poskytovateľov. „Vo vzťahu k zvýšeniu miezd sestrám, zamestnaným u štátnych poskytovateľoch ústavný súd rozpor s ústavou ani dodatkovým protokolom nezistil, mal v tejto časti nevyhovieť návrhu a zvýšenú mzdu sestrám zachovať,“ uviedol P. Brňák. Ministerstvo zdravotníctva naplnenie zákona v zariadeniach vo svojej pôsobnosti garantovalo aj po pozastavení účinnosti zákona.

Celú analýzu nájdete v ZdN, č. 33/2013

Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 548