Zdravotnícke noviny

Analýzy

Sestry si navrhli mzdy. Vyššie ako u lekárov

25. február 2014 - Návrh zákona o odmeňovaní a konkrétne sumy platov, predložené SK SaPA zaskočil ministerstvo i nemocnice.

Prepočty sestier týkajúce sa ich platov mnohých prekvapili. Nástupný plat sestry sa má pohybovať podľa vzdelania od 925,75 do 1 014,30 eura.

Každé tri roky praxe by sa zvyšoval o 80,50 eura a po 36 odpracovaných rokoch, teda na prahu odchodu do dôchodku, by bol od 1 891,75 po 1 980,30 eura.

S touto predstavou ide komora sestier 4. marca rokovať s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou. Vyššie platy podľa ich vzorca chcú sestry ešte tento rok. Platy lekárov sa naposledy zvýšili od januára – neatestovaný lekár v nemocnici má minimálne 1005 eur, atestovaný minimálne 1 688 eur.

Pre neštátne nižšie mzdy

Podľa prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej návrh pripravila Rada komory na základe požiadaviek a pripomienok z terénu. Do legislatívnej podoby pripravila návrh zákona pre komoru košická advokátska kancelária Puchalla, Slávik & partners, s ktorou komora spolupracuje od novembra. I. Lazorová pripomenula, že návrh dala vypracovať komora za peniaze členov.

„Preto pripomienky nečlenov nech smerujú na ministerstvo zdravotníctva a nie na komoru,“ dodala.

SK SaPA predložila text nového zákona, ktorým sa po novom upravia platové pomery sestier a pôrodných asistentiek, aby boli v súlade s judikatúrou ústavného súdu. Platy všetkých zdravotníkov má regulovať osobitný predpis a podobnou technikou navrhla komora upraviť a začleniť do nového právneho predpisu aj mzdové nároky ostatných zdravotníkov. Začlenenie mzdových nárokov do zákona 578/2004 nepovažuje komora za vhodný krok – myslené sú platy lekárov.

V porovnaní s pôvodným ministerským návrhom komora zvýšila koeficienty, od ktorých sa určuje minimálna výška základnej zložky mzdy v zariadeniach, kde má vplyv štát – na 1,15-násobok, 1,26-násobok, 1,19-násobok priemernej mzdy. U neatestovaných lekárov je koeficient stanovený na 1,25.

Koeficienty vraj vychádzajú z podnetov členov komory. „Sú to vysoké čísla, ale musíme mať možnosť korigovať ich na základe rokovaní. Nesúhlasíme s navrhovanými koeficientmi ministerstva, lebo koeficient 0,81 z priemernej mzdy, čo je 652 eur, je neprijateľný,“ uviedla I. Lazorová.

Návrh však pripúšťa nižšie základné mzdy sestier u iných ako štátnych poskytovateľov, teda najmä v ambulanciách. Tie sa až postupne prepracujú k mzdám sestier v zariadeniach s vplyvom štátu.

Obdobne komora navrhla i mzdy pôrodných asistentiek. Je to zrejme prevencia toho, aby zákon opäť zamietol ústavný súd, ktorý pri stopnutom zákon o minimálnych  mzdách sestier uznal, že vyššie platy sestier môžu dostať súkromných poskytovateľov do existenčných problémov.

Podľa prezidentky komory to nie je nižšia mzda, ale postupné dorovnávanie miezd sestier a komora vraj nepristúpi na návrh ministerstva upraviť platy iba sestrám v štátnych zariadeniach.

Ako I. Lazorová zdôraznila, „bude potrebné členkám vysvetliť, že nevyhnutne nás čaká boj za tieto platy, pretože nikto nám nič nedá zadarmo“. Regionálnym prezidentkám tiež odkázala, že sa „musíme sa navzájom dobre informovať a informácie nesmú unikať von“.

Návrh komory zakazuje aj delenie pracovných úväzkov sestier – tak sa niektorí zamestnávatelia snažili pri zákone 62/2012 vyhnúť vyplácaniu vyšších miezd.

Odborársky návrh

Sesterské odbory poslali ministerke návrh, kde zdôraznili potrebu rozšíriť pôvodný ministerský návrh na všetky sestry a pôrodné asistentky bez ohľadu na druh vlastníka, ktorý zariadenie prevádzkuje.

Za každé tri roky praxe, do ktorej by mala byť zahrnutá materská, rodičovská dovolenka, vojenská služba navrhli odbory pridať k základnej zložke mzdy minimálne 0,03-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Zákon by mal podľa predsedníčky odborov Mgr. Moniky Kaveckej motivovať sestry na doplnenie potrebného vzdelania, preto navrhli motivačný príspevok, ktorý by mal základnú zložku mzdy zvýšiť o 0,03-násobok priemernej mzdy po dosiahnutí vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaná všeobecná sestra, po dosiahnutí vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom programe v odbore ošetrovateľstvo, po dosiahnutí vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom programe v odbore pôrodná asistencia a o ďalších 0,03-násobok priemernej mzdy po dosiahnutí vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom programe v odbore ošetrovateľstvo.

Dnes má vysokoškolské vzdelanie približne 30 percent sestier z takmer 40 000, tretina pracuje v štátnych zariadeniach.

Prekvapená ministerka

Z. Zvolenskú platové požiadavky sestier prekvapili. Príjemne tým, že súhlasia s rozdelením sestier podľa zamestnávateľa.

„Teším sa, že konečne akceptovali rozhodnutie ústavného súdu a že návrh hovorí o sestrách v štátnych zariadeniach a o sestrách v neštátnych zariadeniach,“ povedala ministerka.

Na druhej strane ju zaskočili nastolené finančné požiadavky. Ako Z. Zvolenská uviedla, „ministerstvo si urobilo prepočty podľa doručeného návrhu a musím povedať, že ma mimoriadne prekvapilo to, čo vyšlo z výpočtov aj nám. Budem mať veľa otázok na sestry týkajúce sa celkovej výšky“.

Celková koncepcia návrh zákona sestier nezohľadňuje rozdelenie na štátne a neštátne sestry. „Nie sme schopní pokryť takéto obrovské zvýšenie, pretože nemáme len sestry, ale aj ostatných zdravotníkov, ktorí nám v tomto procese výrazne zaostali,“ zdôraznila Z. Zvolenská, podľa ktorej zdravotnícky tím je jedným tímom.

Predložené čísla považuje ministerka za „veľmi vysoké“. Ako dodala, „ponúkame garanciu na základe pôvodných výšok v zákone o minimálnych mzdách sestier a tam sme ukázali zdroje, ktoré na to chceme alokovať. Práve preto to vieme zabezpečiť len v štátnych zariadeniach“.

Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 450