Zdravotnícke noviny

Analýzy

S agresívnym pacientom sa stretávajú najviac záchranári

14. február 2014 - Pacienti aj ich blízki sú k zdravotníkom stále agresívnejší. Dokážu im uštedriť facky, kopance, uhryznutia i zlomeniny.

Ako sme vás informovali, v Česku sa rozhodli zatočiť s útokmi na zdravotníkov. Na pracoviskách urgentného príjmu budú zdravotníkov učiť inštruktori sebaobrany, ako sa ubrániť agresívnym pacientom a nezraniť ich. Ukážu im techniky džuda, karate alebo tai-či.

Ako prví ho absolvujú zdravotníci v olomouckej fakultnej nemocnici, ktorým na to už poskytlo grant aj Ministerstvo zdravotníctva ČR. Školenie by mali absolvovať i zamestnanci ostatných českých nemocníc. Náš rezort o podobnom projekte zatiaľ neuvažuje. „Takáto požiadavka nebola na MZ SR vznesená,“ uviedla jeho hovorkyňa Martina Lidinská.

Najzávažnejší prípad

Agresivita pacientov, respektíve ich príbuzných proti záchranárom má podľa hovorkyne skupiny Falck  Aleny-Lacykovej Krčovej stúpajúcu tendenciu.

„Ide najmä o verbálne útoky, fyzické sú skôr ojedinelé,“ povedala. Prezradila, že k najzávažnejšiemu prípadu došlo v Trnave v máji v roku 2011. „Opitý pacient, ku ktorému boli vyslaní záchranári, pretože sa mu údajne ťažko dýchalo, napadol službukonajúceho lekára a začal ho škrtiť. Neskôr fyzicky zaútočil aj na privolaných príslušníkov PZ. Incident sa skončil podaním trestného oznámenia lekára na agresívneho pacienta,“ spresnila.

Doplnila, že v Bratislave drogovo závislá pacientka pri prevoze do nemocnice zaútočila na záchranára a poškriabala ho na brade. V Hriňovej zas pacient, podľa jej slov, pod vplyvom alkoholu demoloval vnútorné vybavenie sanitky, fyzicky napadol záchranára a poranil mu ruku. S agresívnym pacientom sa stretli aj záchranári v Beluši.

„Príbuzná pacientky zaútočila na záchranára nožom, našťastie, nikoho nezranila. Následne ju previezli na psychiatriu,“ povedala A. Lacyková-Krčová. Ako ďalej vysvetlila, Falck Záchranná, a. s., má vypracované pravidlá, ktorými sa pri stretnutí s agresívnym pacientom či násilníckymi príbuznými riadia zdravotnícki záchranári, vodiči aj lekári. „Ich základom je komunikácia.

Hlavným cieľom je upokojiť pacienta a pokúsiť sa nadviazať primeraný kontakt. Sú zdvorilí, pacientovi sa predstavia. Vedú rozhovor správnym smerom, v prípade potreby použijú medikamentóznu liečbu,“ doplnila. Ako ďalej dodala, dbajú aj na prevenciu a už na základe povahy výzvy Krajského operačného strediska (KOS) môžu zvážiť prípadnú asistenciu polície, a, samozrejme, dbajú na bezpečnosť posádky.

Záchranári sú špeciálne školení

Ako informoval námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť ZZS Bratislava MUDr. Miroslav Chabroň, „záchranári zasahujú často v exponovaných podmienkach, pri zásahu sa stáva, že agresivita prítomných svedkov mimoriadnej udalosti, prípadne rodinných príslušníkov alebo samotného pacienta je smerovaná proti nim.“

Vysvetlil, že záchranári sú na takéto prípady špeciálne školení, cieľom je upokojiť kritickú situáciu, prípadne jej predísť ešte pred jej eskalovaním do fyzického násilia. „Nie vždy sa to však podarí, a preto sa stáva, že musia čeliť aj fyzickému násiliu počas zásahu a pri záchrane života pacienta,“ dodal M. Chabroň.

Vlani vykonalo len 19 ambulancií Záchrannej zdravotnej služby ZaMED, s. r. o., viac ako 26 000 výjazdov na území juhozápadného Slovenska. Z tohto počtu sa posádky stretli s viacerými prípadnými verbálneho násilia, hlavne z okolia pacienta pri poskytovaní urgentnej zdravotnej starostlivosti a s jedným vážnym prípadom fyzického násilia.

„Minuloročný prípad sa dokonca odohral priamo v nemocnici na oddelení pri preberaní psychiatrického pacienta na sekundárny prevoz. Našu záchranárku pacient tak vážne napadol, že utrpela otras mozgu,“ povedal riaditeľ ZaMED-u PhDr. Matej Polák. Ako ďalej uviedol, napadnutý bol zároveň aj vodič-záchranár, ktorému ten istý pacient prepichol infúznym stojanom líce.

„Podľa našich štatistických údajov sa ročne vyskytne jeden vážny prípad fyzického násilia na našich zamestnancov,“ priblížil. Dodal, že v súčasnosti neuvažujú o absolvovaní kurzov sebaobrany. V rámci interného systému vzdelávania sa snažia skôr zamerať na psychologickú prípravu lekárov, záchranárov a vodičov-záchranárov pri stretnutiach s agresívnymi pacientmi.

„Často nám pomáhajú informácie priamo od KOS, ktoré pri potenciálne rizikových zásahoch volá na pomoc policajnú asistenciu. Ak nastane kritická situácia na mieste zásahu, volá ju naša posádka,“ povedal. Pomoc polície využívajú podľa neho posádky ZZS aj pri transportoch agresívnych pacientov na ďalšie ošetrenie z miesta zásahu do nemocnice. „V takýchto prípadoch je policajt prítomný počas prevozu pacienta priamo v sanitke alebo ju polícia sprevádza,“ uzavrel M. Polák.

Nepredvídateľné reakcie

Ako uviedla námestníčka riaditeľa Záchrannej služby Košice Andrea Kočišová, pracovať ako záchranár znamená občas vystaviť vlastný život aj nebezpečenstvu, najmä v kontakte s agresívnymi osobami. „U agresívneho človeka vznikajú rôzne náročné a nepredvídateľné situácie, keď nemožno predvídať jeho zámer a konanie. Treba postupovať individuálne a s vysokou mierou empatie. Dôležitý je rozhovor a upokojenie pacienta,“ zhrnula. Dodala, že v týchto prípadoch je najdôležitejšia zvýšená pozornosť a udržiavanie očného kontaktu.

Práca záchranára podľa jej slov to nie sú iba vopred naučené postupy, veľakrát treba improvizovať, „pretože každý zásah, ktorý riešime, je jedinečný a musíme ho zvládnuť nielen odborne, ale aj ľudsky“.

Objasnila, že posádky ZS Košice sa pripravujú na pravidelnom vzdelávaní aj na riešenie neštandardných situácií z psychologického hľadiska. „Ovládajú komunikáciu s agresívnym pacientom. V rámci psychologickej prípravy absolvujú nácvik krízových situácií, komunikácie s použitím psychologických techník a postupov s využitím veľkej miery empatie a profesionality.

Ojedinele sa vyskytne aj prípad fyzického útoku na naše posádky. Ide však skôr o psychiatrických pacientov alebo o pacientov z marginálnych skupín pod vplyvom návykových látok,“ skonštatovala A. Kočišová.


Výskum Falck. a. s. - v čase od 21. 7. do 31. 12. 2008

Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 286