Zdravotnícke noviny

Analýzy

Robotika - trend alebo zbytočný luxus?

31. január 2013 - Návrh koncepcie hovoril o štyroch centrách na Slovensku, ekonomická situácia plány nateraz škrtla.Zvykli sme si pozerať sa na problémy zdravotníctva predovšetkým cez ekonomickú stránku. Tá je však len jedným čriepkom celkovej mozaiky problému. Nemali by sme zabúdať predovšetkým a hlavne na benefit pacienta.

Diskusiu o tom, čo a kedy si z moderného trendu a výdobytkov medicíny môžeme dovoliť, otvorila aj existencia banskobystrického pracoviska robotický asistovanej chirurgie a náklady s tým spojené v kontexte zadlženosti nemocnice a celkovej ekonomickej situácie rezortu. Aj v tomto prípade však platí, že ak by sme prihliadali len a len na ekonomiku, zrejme by sme robota nemali dodnes.

Vrchol súčasnej technológie

Prvé operácie s asistenciou robota Da Vinci vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici urobili 14. marca 2011 na požičanej technike. Vo svete sa už v tom čase využívalo takmer 1800 robotov, z toho 1285 v USA a 316 na európskom kontinente. Slovensko pred spomínaným dátumom spolu s Maďarskom bolo poslednou krajinou Európy bez robota. Dnes je situácia iná. Od marca 2012 je v Banskej Bystrici vytvorené Centrum robotickej chirurgie so zákrokovou sálou vyhradenou pre robotický asistované operácie. Tímy slovenských lekárov - urológov, gynekológov a všeobecných chirurgov sa na svoju prácu pripravovali v školiacom centre vo Fakultnej nemocnici Ústí nad Labem v Česku.

Stovky úspešných operácií

Od 14. marca 2011 do 28. januára 2013 sme urobili 279 robotických operácií, z toho 202 na urológii, 71 na gynekológii a šesť chirurgických,“ konštatuje šéf Centra RACH a riaditeľ banskobystrickej nemocnice MUDr. Vladimír Baláž, PhD. Až neskôr, po približne štyroch mesiacoch od prvej operácie, keď sa preukázal význam a efektivita takýchto operácií, sa začalo uvažovať o kúpe dovtedy prenajatého prístroja. Treba povedať, že v tomto období náklady spojené s prevádzkou robota v plnej miere zaplatili viaceré granty, a nemocnicu, poisťovne, ani ministerstvo nestáli nič.

Benefity pre pacienta i spoločnosť

Celkové náklady na robotickú operáciu sú približne 4000 eur, čo je, samozrejme, viac než náklady na otvorenú či laparoskopickú operáciu. Podľa šéfa centra RACH panuje v súčasnosti celosvetový konsezus, že výsledky robotickej chirurgie z onkologického hľadiska sú rovnaké, resp. lepšie ako otvorená chirurgia. Robotická chirurgia dosahuje lepšie výsledky z hľadiska kvality života pacienta (kontinencia a potencia), z hľadiska množstva a závažnosti pooperačných komplikácií, je pri nej výrazne nižšia strata krvi, a tým aj potreba transfúzií, kratšia je dĺžka hospitalizácie a dĺžka návratu do normálneho, bežného života. „Som presvedčený, že pri centralizovaní výkonov na špecializované robotické pracovisko sa náklady budú znižovať a ušetrí sa nielen na priamych, ale aj na nepriamych nákladoch, ako sú napríklad kratšia práceneschopnosť, rýchly návrat do normálneho života a podobne. Na veľkých číslach sa rozdiel z hľadiska ceny stráca,“ tvrdí V. Baláž.

 

Sekcia: Analýzy Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 196