Zdravotnícke noviny

Analýzy

Poplatky? Lekári chcú pravidlá vytvoriť sami

7. júl 2014 - Súkromní lekári nesúhlasia s tým, aby im cenníky výkonov schvaľovali kraje tak, ako to chce ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.
Tá začiatkom júna sama priznala, že nebolo jednoduché nájsť kompromisné riešenie, ktoré na jednej strane ochráni pacienta, ale pritom neobmedzí ekonomickú činnosť ambulantných lekárov.

Platených by malo byť 164 výkonov

Prezident asociácie MUDr. Ladislav Pásztor, MSc., následne avizoval, že lekári vydajú zoznam odporúčaných položiek, za ktoré si budú môcť lekári pýtať poplatky. Podľa neho by kraje schvaľovanie cenníkov jednoducho nestíhali.

„Je nemysliteľné, aby to zvládli vyššie územné celky alebo ministerskí úradníci, pretože len našich členov je viac ako tritisíc. My si na to trúfame práve vďaka našim regionálnym štruktúram“, povedal L. Pásztor.Naviac, ako prezident dodal, „na základe čoho bude úradník na kraji posudzovať moju kalkuláciu ceny? Aké má kompetencie? Preto my sme navrhli, že lekár kraja dostane zoznam na vedomie“.

Rezort nechce určovať maximálne ceny výkonov. S tým ale nesúhlasí napríklad Žilinský kraj, podľa ktorého by malo ministerstvo definovať právny rámec, upravujúci štruktúru poplatkov, ktoré môže lekár účtovať a ich maximálnu výšku.

Podľa Prešovského kraja ak má župa odsúhlasovať cenníky, musí byť vopred ustanovený jasný postup. Asociácia už prezentovala výkony, ktoré by mali v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých, pre deti a dorast, gynekológov a v špecializovanej ambulantnej starostlivosti hradiť pacienti. Ide celkove o 164 výkonov.

Poplatky sa týkajú vyšetrení a ďalších výkonov, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia alebo sú považované za nadštandard.

Lekárovu cenu posúdi asociácia

Ceny si lekár určí podľa svojich nákladov a posúdia ich odborníci asociácie. „Lekár nám bude musieť vysvetliť, ako k cene prišiel, prečo má napríklad vyšší poplatok ako jeho kolega“, dodal L. Pásztor. Podľa neho je dôležité, aby každý ich člen vedel, za čo môže a nemôže vyberať priamu úhradu.

„Teraz neexistuje žiadny zoznam, iba katalóg výkonov hradených zo zdravotného poistenia. Toto je prvý zoznam výkonov, ktoré sú za priamu úhradu pacientov,“ dodal. Podľa prezidenta je pacient dnes zneistený a nevie, za čo vlastne má či nemá platiť. „Pacient bude mať vďaka novému zoznamu konečne istotu, že jeho lekár si poplatok pýta oprávnene. Každý cenník podpíšem“, uviedol L. Pásztor.

Tento systém by chcela ASL zaviesť od septembra, má byť ale dobrovoľný. „Hovoríme o členoch asociácie, ale v rámci vznikajúceho Zväzu zmluvných poskytovateľov SR by sme mohli garantovať popri kvalite a dostupnosti v zdravotnej starostlivosti aj správnosť cenníkov u všetkých neštátnych poskytovateľov,“ povedal L. Pásztor.

Ako zdôraznil, asociácia nemôže určiť jednotné ceny pre všetkých lekárov, lebo byto jednak neodrážalo rozdiely v nákladoch ambulancií, ale ako kartelovú dohodu by to určite napadol Protimonopolný úrad SR. Na členov chce ASL apelovať, aby nastavili reálne ceny s tým, že budú myslieť aj na sociálne slabšie skupiny obyvateľov.

Prezident upozornil aj na to, že v žiadnom inom odvetví nie sú tak vysoké pokuty, aké môžu lekárom dávať kraje.

Právomoc krajov zostane

Zoznamy výkonov ministerstvo podľa L. Pásztora od asociácie dostalo. „Môžeme ho uplatňovať aj bez súhlasu ministerstva, ale chceli by sme, aby bola medzi nami zhoda a okrem niektorých sporných výkonov zhoda aj je,“ dodal prezident ASL.

Asociácia napríklad nesúhlasí s ministerským návrhom, podľa ktorého môžu lekári od pacienta vyberať poplatok za prednostné vyšetrenie len ak ho objednajú do piatich dní. Podľa L. Pásztora ide o obmedzenie kapacity ambulancie a najmä obmedzenie pacienta a chce ministerke navrhnúť, aby od toho ustúpila.

Viceprezident ASL MUDr. Ondrej Kusý zároveň argumentoval, že pacient sa rozhodne, kedy chce byť prednostne vyšetrený, pričom obmedziť to len na najbližších 5 dní nie je podľa neho rozumné. „S týmto časovým obmedzením nemôžeme súhlasiť,“ povedal MUDr. O. Kusý.

„Ak chce ASL vypracovať metodiku pre svojich členov, do toho ministerstvo nevstupuje. Ale pravidlo, že obsah cenníkov, nie výšku cien budú schvaľovať, vyššie územné celky musí platiť pre všetkých v danom sektore“, reagovala na aktivity asociácie hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Martina Šoltésová.

Ako doplnila, „aj interné pravidlá asociácie musia byť v súlade s platnou legislatívou. Poplatky za prednostné ošetrenie bude môcť od pacienta lekár vyžadovať len vtedy, ak ho objedná do 5 pracovných dní“. M. Šoltésová pripomenula jedno zo zo základných pravidiel - že lekár nebude môcť obmedziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti výberom poplatku nad rozsah spoluúčasti poistenca stanovenej právnymi predpismi.

Rezort tiež pripomenul, že lekári sami seba kontrolovať nemôžu, na to je štátny orgán.

Ak lekár podmieni ošetrenie poplatkom kraj mu môže dať pokutu až 16 596 eur, ak vyberie poplatok mimo cenníka môže byť sankcia 3 319 eur, rovnaká aj vtedy, ak nevydá pacientovi doklad ozaplatení.

Ku kritike prezidenta asociácie, že výška pokút je vysoká ani nikde inde, hovorkyňa ale dodala, že „vo výške ako je stanovená v súčasnosti, sme ju ponechali aj naďalej“. Sankciu za vyberanie neoprávnených poplatkov zatiaľ ani jeden ambulantný lekár nedostal. Aj ministerský návrh, novela zákona 578/2004 o poskytovateľoch, by mala vstúpiť do platnosti na jeseň.

Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 319