Zdravotnícke noviny

Analýzy

Pomôže nemocniciam nový systém platieb?

21. október 2013 - Ak preberieme nemecký model DRG, náklady môžu ísť hore až o 25 percent.

Naozaj prinesie DRG systém viac peňazí nemocniciam? Odpoveď na túto otázku hľadali odborníci aj na nedávnej konferencii Zdravotníckych a Hospodárskych novín. Optimisti odpovedajú kladne, pesimisti záporne, realisti zdržanlivo.

Jediní bez DRG

Prvé konkrétne snahy o implementáciu DRG sa datujú do rokov 1995 až 1997, v súčasnosti sa zdá, že Slovensko ako posledná krajina EÚ sa k nemu dopracuje od roku 2016. Podľa predsedníčky ÚDZS MUDr. Moniky Pažinkovej, MPH., správne zavedený a využívaný DRG systém vyhodnocuje činnosť nemocníc, efektivitu využívania diagnostiky, liečby a poskytovaných služieb. „Umožňuje zatriediť prípady hospitalizácií podľa diagnóz a diagnostických a liečebných výkonov do skupín s podobným klinickým priebehom a s podobnými ekonomickými nákladmi,“ uviedla M. Pažinková.

MUDr. Peter Ottinger z ANS si však myslí, že DRG sa síce zavádza pre zabezpečenie udržateľnosti financovania zdravotníctva a lepšie plánovanie ústavnej starostlivosti, ale už zadanie je podľa neho zamerané proti nemocniciam. „DRG ako úhradový mechanizmus môže síce vniesť do systému spravodlivú alokáciu zdrojov a spravodlivé zhodnotenie potrieb pacientov, ale iba v nemocničnom sektore,“ konštatoval P. Ottinger. Prezidentka ZZP SR MUDr. Katarína Kafková upozornila, že sme jediná krajina, ktorá transparentný systém DRG nevyužíva. „Pritom prakticky všetky vlády od roku 1994 o potrebe tohto systému hovorili, ale z rôznych dôvodov na konkrétnych prácach nepokračovali,“ poznamenala K. Kafková.

Cenu bude mať DRG skupina

„V apríli Úrad pre dohľad začal vzdelávať 48 národných metodikov, ktorí v júli začali učiť 2 080 kóderov, začiatkom novembra bude prvých 960 z nich vyškolených,“ povedala M. Pažinková. Vzdelávanie 800 manažérov budúcich užívateľov systému DRG sa začína 25. októbra, v druhej polovici budúceho roku ráta úrad s vyškolením 190 styčných osôb medzi poskytovateľmi a poisťovňami.

Prelomovým dátumom je podľa predsedníčky ÚDZS máj, keď novelou zákona 576/2004 o zdravotnej starostlivosti bola schválená nová medzinárodná kvalifikácia chorôb, kde je 17 096 diagnóz, čo je o 4 864 viac ako v MKCH z roku 1993. Účinná je od 1. septembra. „Na ministerstve sa finalizuje vyhláška k zoznamom zdravotných výkonov pre potreby užívateľov DRG z ústavných zariadení,“ informovala M. Pažinková. Zoznam z roku 1993 mal 3 008 výkonov, v roku 2010 bol vypracovaný zoznam so 6 994 výkonmi, ten sa však nezaviedol do praxe, keďže sa rozhodlo o zavádzaní DRG. „Zoznam nebol dostatočne granulovaný a absentovali v ňom hlavne operačné výkony,“ konštatovala predsedníčka. Preto sa vlani zoznam prepracoval už aj pre potreby DRG a teraz má 20 862 výkonov, z nich viac ako 15 000 je operačných.

Ako M. Pažinková poznamenala, „aj dnes počúvame rôzne špekulatívne názory, že DRG je dávno hotový a mohli sme ho už zaviesť“. Upozornila v tejto súvislosti na web-grouper, ktorý slúži teraz na vzdelávanie budúcich užívateľov. Po zadaní základných údajov o pacientovi a hospitalizácii je veľmi dôležitým momentom zadanie hlavnej a vedľajších diagnóz, všetkých výkonov, aby potom, keď to softvér spracuje, pridelil hospitalizačnému prípadu najpresnejšiu DRG skupinu, ktorá bude mať určenú cenu. „Nie výkon, ale DRG skupina bude mať svoju cenu,“ zdôraznila M. Pažinková. Ako dodala, aby bolo snaženie úradu úspešné, je potrebná maximálna spolupráca ministerstva, poisťovní, poskytovateľov pod záštitou ÚDZS.

Zákonom definovaný nezmysel

Bývalý štátny tajomník ministerstva zdravotníctva a bývalý riaditeľ piešťanskej nemocnice P. Ottinger sa zameral na očakávania nemocníc. Pripomenul, čo spoločenská objednávka pred DRG obsahovala - limitované a neskutočne zle prerozdeľované verejné zdroje, starnúca populácia či rastúce nároky občanov.

„Roky pretrváva neschopnosť spoplatniť časť výkonov zdravotnej starostlivosti, hoci sme sa veľmi rýchlo vedeli rozhodnúť, že lieky budú spoplatnené, ale spoplatniť výkony, na to odvaha chýba,“ podotkol P. Ottinger. Poukázal aj na to, že obdobné výkony sú rôznym poskytovateľom hradené rozdielne, pričom podľa neho vládnu až paranoidné predstavy o nehospodárnosti v nemocniciach. Ako P. Ottinger na margo legislatívneho zabezpečenia DRG upozornil, podľa zákona 576/2004 diagnosticko-terapeutické systémy sú normami, ktoré oceňujú kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť. „No ešte stále tieto normy nemáme,“ dodal.

Podľa zákona 578/2004 o poskytovateľoch je poskytovateľ je povinný oznámiť Centru pre klasifikačný systém ÚDZS ekonomické údaje o štruktúre zdravotníckeho zariadenia, o poskytnutom rozsahu zdravotnej starostlivosti vo výkonových ukazovateľoch a údaje o nákladoch na poskytnutú zdravotnú starostlivosť členené podľa druhu zdravotnej starostlivosti. „Niet čo namietať, že poskytovateľ je povinný oznámiť centru rozsah poskytnutých výkonov na lôžku a údaje o oprávnených nákladoch, ale zasielať ekonomické údaje o štruktúre zariadenia je zákonom definovaný nezmysel,“ zdôraznil P. Ottinger.


Celú analýzu nájdete v najnovšom čísle ZdN č.37/2013

Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 303