Zdravotnícke noviny

Analýzy

Nový trend? Receptové lieky do voľného predaja

9. máj 2014 - Voľnopredajné lieky sa tešia čoraz väčšej obľube. Len vlani pacienti za ne dali takmer 147 miliónov eur a nakúpili ich asi 38 miliónov balení.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa z liekov vydaných bez receptu spotrebovalo najviac zo skupiny analgetík, antireumatík a antiflogistík.

Novinkou je „switch“

Tomuto trendu sa prispôsobili aj lekárne. Ako povedal prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., vedúci oddelenia sociálnej farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, počet voľnopredajných prípravkov v lekárňach neustále narastá a dnes predstavuje viac ako 30 percent sortimentu pri 52 percentách všetkých lekární.

Ako ďalej spresnil, podľa údajov nedávneho prieskumu 24 percent opýtaných uviedlo, že by v lekárňach uvítali väčšiu ponuku OTC liekov. „Tieto informácie možno považovať za signál, že účastníci prieskumu sú pripravení na intenzívnejšie uvoľňovanie liekov viazaných na lekársky predpis do voľného predaja,“ doplnil.

Práve takéto správanie spotrebiteľa vytvára podľa V. Foltána príležitosť pre (na Slovensku relatívne nový) trend, ktorý sa v marketingu liekov nazýva „Rx-to-OTC switch“.

„Znamená uvoľňovanie liekov, ktoré sú viazané na lekársky predpis, do skupiny voľnopredajných liekov. V prípade, že existuje spotrebiteľský dopyt po switchoch, a zároveň je spoločenská vôľa zo strany štátu (prostredníctvom liekových agentúr, u nás ŠÚKL) switchovať, potom tento krok môže priniesť signifikantné úspory v nákladoch na lieky,“ priblížil.

Dodal, že podľa Denise DeLorme je switch veľkým prínosom aj pre samotného spotrebiteľa, pretože ho učí samostatnosti, šetrí náklady v systéme zdravotnej starostlivosti, rozširuje výber dostupných OTC liekov, podporuje ich medicínske skúšanie, vedie k lepšej zrozumiteľnosti pri ich používaní a v neposlednom rade sa vďaka switchu znižuje ich cena.

Ušetrí sa?

„Na Slovensku sa ročne spotrebuje asi 84 miliónov balení liekov vydávaných na lekársky predpis a takmer 38 miliónov balení liekov bez lekárskeho predpisu,“ uviedol 1. viceprezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ.

Výraznú zmenu prechodu Rx liekov do voľného predaja na Slovensku zatiaľ nebadať. Ohľadom tejto otázky komunikovalo i ministerstvo zdravotníctva so ŠÚKL a podobná je ako v minulosti.

Rezort si nemyslí, že by v prípade uvoľňovania liekov viazaných na lekársky predpis do voľného predaja išlo o jednu z najhlavnejších metód ako usporiť financie v rámci liekovej politiky.

„Pretože iba veľmi bezpečné a účinné látky môžu byť predávané bez lekárskeho predpisu.  To znamená, že v prípade prechodu Rx na voľný predaj ide už o odskúšané staré dobré, a zároveň lacné lieky. A preto by tu výrazná úspora zdrojov nenastala,“ povedal generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR MUDr. Adam Hlôška.

Naša legislatíva OTC lieky nepozná

V. Foltán zdôraznil, že pod liekmi neviazanými na lekársky predpis (voľnopredajné lieky, OTC) rozumieme lieky, ktoré sú dostupné iba v lekárni a sú určené na terapiu jednoduchých, krátkodobých zdravotných ťažkostí ľahko rozpoznateľných laikmi. „Návštevníci lekárne si ich môžu kúpiť bez predchádzajúcej návštevy lekára po konzultácii s farmaceutom,“ doplnil.

Lieky dostupné bez lekárskeho predpisu sú často spájané s výrazom OTC („over the counter“ - cez priehradku). „Naša legislatíva termín OTC lieky nepozná a neexistuje preň žiadna definícia. Je prebraný z anglosaskej literatúry a v našich podmienkach nepresne aplikovaný,“ vysvetlil V. Foltán.

Pôvodne bol podľa neho používaný v americkej literatúre na označenie prípravkov, ktoré mohli byť predávané aj mimo lekárne  samoobslužnou formou. Ako ďalej spresnil, termín OTC lieky sa u nás používa iba pre registrované lieky vydávané bez lekárskeho predpisu.

Trh sa dynamicky vyvíja s rozvojom samoliečby

Profesor Foltán upozornil, že medzi laikmi je mylne rozšírená predstava o úplnej bezpečnosti liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu.

„S ich používaním sú spojené určité riziká, hlavne nebezpečenstvo predávkovania, výskyt interakcií s inými liekmi, potravou alebo alkoholom, výskyt nežiaducich účinkov aj pri správnom užití lieku, nesprávna aplikácia z hľadiska liekovej formy, používanie po uplynutí exspiračnej lehoty. Problémom je mnohokrát aj nadbytočné a zbytočné užívanie liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu,“ zhrnul V. Foltán.

Podľa RNDr. Hynka Valeriána, MBA., senior manažéra IMS Health, OTC trh sa dynamicky vyvíja s rozvojom samoliečby. „Dôležitú úlohu zohráva stúpajúca dostupnosť liekov bez lekárskeho predpisu, informovanosť o možnostiach samoliečby. Veľký vplyv má, samozrejme, ekonomická situácia a kúpna sila obyvateľstva,“ uviedol. Doplnil, že tu sa neuplatňujú regulačné mechanizmy, ktoré majú za cieľ kontrolovať výdavky na liečbu hradenú zo zdravotného poistenia a ktoré limitujú rast segmentu liekov na predpis.

„Z hľadiska farmaceutických spoločností predstavujú OTC produkty často príležitosť k deverzifikácii portfólia a možnosť rastu v nových oblastiach,“ priblížil H. Valerián.

Podľa odborných asistentov Katedry sociálnej a klinickej farmácie Farmaceutickej fakulty Karlovej univerzity Mgr. Martina Doseděla, PhD., a PharmDr. Josefa Malého, PhD., sa väčšina OTC prípravkov aj naďalej vydáva v „kamenných“ lekárňach. Potom, ako dodali, určite rastie objem internetového predaja OTC prípravkov, ktoré uskutočňujú „kamenné lekárne“ prostredníctvom e-shopov.

Pacienti si dajú poradiť

Pacienti si pri nákupe OTC liekov dajú poradiť od lekárnika. Ako prezradila Mgr. Vladimíra Gromová, MBA., z lekárne Centrum Stupava, prídu mnohokrát s tým, že chcú konkrétny liek, ktorý videli v reklame.

„Pri konzultácii zdravotných ťažkostí však niekedy zistíme, že takýto liek vôbec nie je pre daného pacienta vhodný. Väčšina z nich naše odporúčania akceptuje,“ poukázala. Za dôležité považuje v prvom rade snahu pomôcť.

„Netreba vždy hneď siahať po tabletkách, niekedy stačí dobrá rada, diétne odporúčanie. Naši pacienti vedia, že im nenúkame lieky zbytočne, preto sa k nám vracajú,“ dodala.

To, že ľudia dajú v mnohých prípadoch na radu lekárnika, potvrdil i PharmDr. Marián Mrižo z lekárne Amara Michalovce. Pri výdaji voľnopredajných liekov sa vždy pýtajú, kto bude liek užívať a či je alebo nie je liečený liekmi na predpis lekára.

„Potom postupujeme cielene individuálne, no vždy s prihliadnutím na prospech a pohodu pre pacienta,“ dodal. Z OTC liekov u oboch dominujú tie proti bolesti či proti prechladnutiu.

Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 322