Zdravotnícke noviny

Analýzy

Maternica na lízing? Obchod či pomoc?

28. apríl 2014 - Pomoc náhradných matiek komplikujú viac právne a etické problémy ako medicínske.

Na svete sú tisíce párov, ktoré nemôžu splodiť dieťa a napriek všetkému pokroku medicíny by im mohla pomôcť náhradná matka. Na Slovensku sú to však skôr sci-fi úvahy, lebo nepatríme medzi liberálne štáty, kde to zákony umožňujú.

Zákon je zákon

Podľa zákona o rodine je u nás matkou dieťaťa žena, ktorá ho porodila. „Dohody a zmluvy, ktoré sú v rozpore s týmto pravidlom, sú podľa slovenského práva absolútne neplatné,“ odpovedala hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Alexandra Donevová na našu otázku, týkajúcu sa legislatívnej úpravy náhradného materstva.

Aj v Česku platí úzus, že matkou je žena, ktorá dieťa porodila, ale oficiálne sa vie najmenej o 50 deťoch, ktoré odvtedy donosili náhradné matky.

Riziká pre obe strany

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre reprodukčnú medicínu MUDr. Martin Petrenko, CSc., pripomenul, že „na rozdiel od českej legislatívy z roku 2011, kde je podrobne legislatívne ošetrená asistovaná reprodukcia, Slovensko komplexný zákon nemá. Vychádzame len z čiastkových úsekov starších zákonov a podzákonných predpisov, ktoré v súčasnej úrovni medicíny už nevyhovujú.“

Podľa primára I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave a vedúceho Centra reprodukčnej medicíny by malo byť surogátne materstvo umožnené len z medicínskych indikácií.

„Typickým príkladom je Mayerov-Rokitanského-Küsterov syndróm. Ide o úplne zdravú ženu, ktorá má vaječníky, vajcovody, ale nemá maternicu a neplodnosť je nezvratná. Funkčné vaječníky umožňujú počatie dieťaťa s využítím oplodnenia in vitro a jeho donosenie v maternici surogátnej matky,“ povedal M. Petrenko.

Na druhej strane upozornil na riziká.

„Čím je krajina menej rozvinutá, tým hrozí väčšie nebezpečenstvo, že surogátne materstvo sa stáva predmetom obchodu a zneužíva sa na komerčné účely,“ zdôraznil hlavný odborník.

Nevie však odhadnúť, kedy sa Slovensko dopracuje k potrebnej legislatíve. Dodal, že by sme sa mali dopracovať k tomu, aby sa všeobecne akceptovalo, že asistovaná reprodukcia ako súčasť reprodukčnej medicíny má pevné miesto v modernej medicíne.

Ani zmluva dieťa nezaručí

Ako povedal doc. MUDr. Jozef Války, CSc., z Centra ISCARE, „na náhradné materstvo existuje zdravotný dôvod. Sú mladé ženy, ktoré nemôžu samy vynosiť dieťa. U nás sú trestané nielen prírodou, ale aj ľudským zákonom“.

Podľa JUDr. Ing. Lukáša Pudila, PhD. z Prahy záujemcovia o surogátne materstvo prichádzajú do advokátskej kancelárie s tým, že „chcú zmluvu, ktorá im dieťa zaručí, istotu, že sa k nemu dostanú, chcú vedieť, či sú povinní platiť surogátnej matke a v prípade, že zaplatia, či sa im to vráti, ak sa zmenia okolnosti“.

Ako dodal, „odchádzajú s právnym rozborom, bez zmluvy s tým, že v celom procese nie je nič isté - ani dieťa, ani peniaze, a s vedomím, že celá vec je zložitejšia, ako si mysleli“.
Ani jedna strana nie je podľa neho chránená. Náhradná matka si vždy môže rozmyslieť, či si dieťa nechá, alebo dá na adopciu rodičom, ktorí si ho od nej nechali porodiť.

V praxi sa to čiastočne rieši tak, že žena uvedie skutočného otca dieťaťa a požiadajú súd, aby ho zveril do jeho starostlivosti. Rodičia si vlastne osvojujú svoje biologické dieťa.

V Indii je náhradné materstvo prekvitajúcim priemyslom s odhadovaným ročným obratom 0,5 mld. dolárov. Komerčné materstvo funguje aj v Rusku, Číne, Argentíne, JAR, Guatemale, Dánsku, Gruzínsku, Izraeli, Bielorusku, Kazachstane, Holandsku a v niektorých štátoch USA.

Zrejme o prvej náhradnej matke v histórii ľudstva sa hovorí v Starom zákone.  Abrahámova žena Sára nemohla mať deti a navrhla mu, aby splodil potomka s egyptskou slúžkou Hagar. To sa aj stalo a narodil sa Izmael.

Podľa European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) je práve komerčné materstvo základným problémom – je to v podstate obchod s ľudským telom.

„Surogátne materstvo nemá mať finančný základ, ale má byť predovšetkým pomocou neplodným párom,“ zdôraznila ESHRE.

Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 399