Zdravotnícke noviny

Analýzy

Liečba v protónovom centre sa posúva na rok 2018

12. december 2014 - Výstavba a uvedenie protónového centra v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku do prevádzky mal byť príklad úspešnej slovensko-ruskej spolupráce.
Ruská strana dodala technológiu, slovenská vybudovala nové priestory. V roku 2010 celý proces odštartoval, koncom roka 2011 mala začať klinická prevádzka. Realita? Pripravené priestory sú zatvorené, technológia, ktorej chýba medicínska časť je zapečatená v colnom sklade a protónové centrum, ktoré malo už liečiť onkologických pacientov nefunguje.

(Ne)chcené dieťa si posledné roky prehadzovali rezorty hospodárstva, zdravotníctva, obrany. Aktuálne má centrum pod palcom minsterstvo školstva, resp. jeho Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Minister školstva Peter Pellegrini po návšteve v Ružomberku koncom októbra potvrdil, že výstavba protónového centra naberá nový dych. Ruská technológia, dodaná v rámci deblokácií ruského dlhu sa vráti do Ruska, nový prístroj by mala zaplatí EÚ prostredníctvom štrukturálnych fondov. Víťaz medzinárodného verejného obstarávania dodá do protónového centra nové zariadenie, ktoré je podľa mnohých odborníkov pre niektoré onkologické ochorenia presnejšie a šetrnejšie ako klasická rádioterapia.

Technológia skončila v colnom sklade, lebo avizovaný spoločný slovensko-ruský podnik nikdy nevznikol. Vraj kvôli finančnej kríze vláda Ivety Radičovej celý projekt zastavila.

Riaditeľ Fyzikálno-technického centra Lebedevovho fyzikálneho inštitútu akademik Vladimir Balakin z podmoskovského Protvina, kde prístroj zostrojili, už nedodal kvôli nedodržaniu dohody medicínsku časť - robotické rameno, miesto na uloženie pacienta, CT prístroj, ktoré skenuje pacienta v sede. Preto sa vytvoril režim colného skladu, kde je jeho nekompletná technológia doteraz.

Pätnásť miliónov z eurofondov

Minister školstva po nástupe do funkcie zdedil po Dušanovi Čaplovičovi aj nedoriešené protónové centrum. Ako priznal, „bolo ťažké urobiť rozhodnutie, mám v rukách rozporuplné analýzy, niektoré sú jednoznačne za dokončenie protónového centra, iné veľmi neutrálne“.Nakoniec sa rozhodol pre dokončene centra. „Prístroj protónového urýchľovača bude bez akýchkoľvek nákladov vrátený ruskej strane. Slovensku s dovozom a vývozom nevzniknú žiadne náklady. Za prístroj nedal štát ani euro, mal to byť vklad ruského partnera do spoločného projektu“, konštatoval P. Pellegrini. Podľa neho tak bude zároveň odblokovaná zábezpeka 900 000 eur, ktorú za prístroj zložila vojenská nemocnica, čo zlepší jej cash-flow postavenie.

Ministerstvo školstva podpísalo zmluvu s CVTI SR o nenávratnom finančnom príspevku 14,996 mil eur. „Z týchto prostriedkov by mala byť v rámci nového projektu zakúpená nová technológia protónového synchotrónu novšej generácie. Projekt obsahuje aj technologické a personálne vybavenie, ako aj samotný proces certifikácie v zmysle európskych noriem a predpisov“, upresnil P. Pellegrini. Prostriedky pochádzajú zo zostatku zdrojov v rámci terajšieho operačného programu európskych fondov.

Disponuje nimi rezort školstva a ide o úspory z vysúťažených cien verejných obstarávaní. Ako uviedol riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, „som presvedčený, že by sme mali protónové centrum dokončiť. Nie je to len o liečení pacientov, na zariadení nám môžu vyrásť odborníci, čo posunie úroveň medicíny ďalej“. Ako dodal, „teoreticky by bola možnosť odkúpiť dodané zariadenie, ale dnes sú novšie generácie a chceme vybrať najlepšie, aké vo svete existuje“.

Vráti sa do hry V. Balakin?

Podľa P. Pellegriniho „musí nová technológia v záujme využitia budovy, určenej na prevádzku protónového centra spĺňať okrem technických aj rozmerové parametre. Prístroj, ktorý plánujeme obstarať, bude mať teda pomerne malé rozmery, čo by sa malo prejaviť v ľahšej manipulácii a lacnejšej prevádzke“. vyjadril sa minister.

Je teda možné, že do medzinárodnej súťaže sa prihlási aj V. Balakin, ktorému Slovensko do konca roka vráti pôvodné zariadenie. Protónové zariadenia totiž práve ruský vedec konštruuje menšie ako ostatné firmy aj vďaka tomu, že V. Balakin vynašiel spôsob, ako netočiť protónový lúč za pacientom, ale pacienta za lúčom.

Jeho zariadenie už používajú okrem ruského Protvina a Puščina aj v americkom Massachusetts General Hospital, pripravuje sa inštalácia v Izraeli a ruskom Obnine. V. Balakin však na žiadnu z našich otázok ohľadne vrátenia prístroja a prípadnú účasť v novom tendri neodpovedal. Na webovej stránke stále informuje, že práce na inštalácii technológie v Ružomberku pokračujú a medicínska časť vraj nebola dodaná pre nedostatok financií. Je tam aj zmienka, že cez Slovensko by sa prístroj mal dostať po certifikácii aj na trhy EÚ.


Už teraz sa podľa P. Pellegriniho rokuje, aby Slovensko v rámci nového programovacieho obdobia 2014 - 2020 získalo financie aj na dobudovanie medicínskej časti protónového urýchľovača. Prví pacienti by sa mali v Ružomberku liečiť protónovým lúčom najmodernejšej generácie približne o 4 až 5 rokov, čo je vraj vzhľadom k rozsahu projektu veľmi krátky čas.

Protón má budúcnosť

Otcom protónového centra je bývalý riaditeľ vojenskej nemocnice, riaditeľ protónového centra a novozvolený primátor Ružomberka gen. MUDr. Igor Čombor, PhD. Vytrvalo zdôrazňuje, že protón napriek mnohým neprajníkom je „špičková technológia, ktorá má veľkú budúcnosť a najvyspelejšie štáty sveta sa uberajú cestou budovania protónových centier. To je budúcnosť modernej rádioterapie, lebo má rôzne výhody a benefity pre pacientov oproti klasickému ožarovaniu“.

Na Slovensku ročne absolvuje i klasické ožarovanie fotónmi asi 12 000 pacientov, približne pre 10 percent by bola vhodnejšia protónová liečba. Vhodnými pacientmi sú ľudia s nádormi v hlave, krku, pľúcach, pečeni či prostate, zariadenie dokáže zlikvidovať aj niektoré typy detských nádorov.

Aj naši odborníci sa väčšinou zhodujú, že táto terapia je vhodná pre pacientov, ktorí majú nádory v hĺbke a v blízkosti štruktúr, ktoré sa nedajú pri súčasnej liečbe dostatočne chrániť. Vojenská nemocnica rátala ročne s 500 pacientmi, polovica mala byť zo zahraničia.

Občas však zaznejú názory, že mať vlastné protónové centrum je luxus najmä v situácii, keď pacienti čakajú na klasickú liečbu aj dva mesiace a v mnohých nemocniciach sú zastaralé prístroje. Lenže slovenský protón jednak nemá stáť bežných 200 mil. eur a jednak peniaze sú z eurofondov.

Protónová terapia posúva možnosti liečby onkologických pacientov, posúva jej výsledky a bezpečnosť. Dnes funguje vo svete 43 centier, v najbližších dvoch rokoch pribudne v Európe a Amerike ďalších tridsať. Vo svete liečbu absolvovalo vyše 100 000 pacientov.

Takmer 30 zo Slovenska sa jej podrobilo v súkromnom pražskom protónovom centre vďaka úhradám našich zdravotných poisťovní. Ďalšie blízke centrum je v Mníchove, Essene a Berlíne, vo Wiener Neusdtadt firma Med-Austron buduje podobné centrum stavia18 rokov, náklady dosiahli už 400 mil. euro a prvých pacientov má prijať v budúcom roku. „Naši poistenci by určite ocenili, keby mali všetku potrebnú starostlivosť dostupnú na Slovensku“, uviedol Branislav Cehlárik, hovorca poisťovne Dôvera, ktorá uzavrela s pražským centrom zmluvu na liečbu svojich poistencov.

„Táto terapia sa bude vyvíjať, či niekto chce, alebo nie, už len preto, že prináša väčší komfort pre pacienta, ktorý nemusí absolvovať toľko ožiarení ako pri klasickej rádioterapii“, povedal I. Čombor. Ako pripomenul, v Česku stál podobný projekt 160 až 180 mil. eur.

„Na Slovensku, ak sa nám to podarí, môžeme zaplatiť päťkrát menej, bude to stáť okolo 40 až 50 mil. euro. Budeme mať pridanú hodnotu slovenských vedcov, ktorí v symbióze s dodávateľom technológie budú vyvíjať úsilie o modernejší a pre pacientov prospešnejší prístup, pritom ekonomickejší a dostupnejší pre chorých“, uviedol I. Čombor. Zdôraznil tiež, že „slovenská veda má šancu podieľať sa výskume, vývoji a uvedení do praxe tzv. high-tech technológie, ktorá nebude v porovnaní so svetom v ničom zaostávať“.

Minister školstva vysvetlil, že projekt sa skladá z fyzikálnej a medicínskej časti. Poskytnutých 15 mil. eur bude slúžiť na kúpu prístroja a zabezpečenie prvej časti. „Týka sa kúpy a sfunkčnenia prístroja, aby mal vyladený protónový lúč a certifikáciu. Predpokladáme, že to bude do konca roka 2015“, dodal P.Pellegrini. V programovacom období rokov 2014 až 2020 by sa mala dokončiť medicínska časť, aby sa prístroj používal na liečbu pacientov. Prvých pacientov by mohlo protónové centrum liečiť v roku 2019. Ako dodal primár radiačnej onkológie ÚVN MUDr. Peter Vaněk, „keď to urobíme po častiach, je to výrazne lacnejšie a vo finále budeme mať životaschopný celok“.

Napriek súčasnému optimizmu majú odborníci obavy, že verejné obstarávanie sa nestihne a eurozdroje, ktoré musí Slovensko vyčerpať do konca budúceho roku, prepadnú. Medzinárodné verejné obstarávanie sa môže predlžovať, neúspešní uchádzači sa môžu odvolávať a nakoniec nemusí mať tender víťaza.
Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 684