Zdravotnícke noviny

Analýzy

Kraje nemocnice prenajali

3. február 2014 - Hamletovská otázka byť či nebyť sa dá obrazne aplikovať aj na regionálne nemocnice.

Šesť z ôsmich krajov vedú predsedovia zo strany Smer-SD, ktorá síce odmieta na celoslovenskej úrovni odovzdať nemocníc súkromnému kapitálu, v regiónoch však rozhodli jej šéfovia vyšších územných celkov inak.

Župani Košického, Prešovského a v minulosti aj Banskobystrického kraja,  zrejme vychádzajúc z reality, totiž nemocnice v pôsobnosti krajov zverili práve do súkromných rúk. Takýto krok najrazantnejšie odmieta Žilinský kraj.

Posun k realite

Od roku 2003 štát delimitoval regionálne nemocnice na kraje, pričom za eufemistickým posilnením kompetencií bola snaha zbaviť sa väčšinou stratových nemocníc, navyše bez toho, aby kraje dostali na ich fungovanie aj peniaze. Odvtedy sa s nimi kraje trápia...

Prešovský kraj dostal od štátu danajský dar – päť nemocníc s dlhom 214 mil. Sk (7,1 mil. eur), ktorý sa každý deň zvyšoval o milión, k tomu ešte tri polikliniky. Kraj transformoval zariadenia v rokoch 2004 až 2006 prevodom na mestá a obce.

Nemocnicu Levoča predal mestu za 1 Sk, v nemocnici Stará Ľubovňa bola založená nezisková organizácia, kde má kraj 70 a mesto 30 percent. Využil aj vstup do spoločností so súkromnými investormi s majetkovou účasťou kraja – ide o Svet zdravia a nemocnice vo Svidníku, v Humennom a vo Vranove nad Topľou, kde má kraj 34 percent.

Podľa hovorkyne kraja Veroniky Fitzekovej transformácia bola pozitívnym krokom, pretože nemocnice už nezaťažujú rozpočet kraja. „Súkromní investori disponujú väčšími možnosťami na rozvoj nemocníc a objektívne oproti predchádzajúcemu obdobiu neklesá úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ konštatovala V. Fitzeková.

Dodala však, že „vzhľadom na to, že kraj už nie je priamym zriaďovateľom nemocníc, nemá presné informácie o ich hospodárskych výsledkoch, ale určuje, resp. odobruje rozsah ich činnosti a má právo kontrolovať aj úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti a riešiť sťažnosti“.

Pozitívny krok

Aj hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková uviedla, že prenájom nemocníc súkromnému investorovi považujú za pozitívny krok.

„Došlo k určitým racionalizačným opatreniam, ktoré by pri riadení verejným sektorom nebolo možné z viacerých dôvodov realizovať, kraj navyše ušetril prostriedky, ktoré by musel naliať do nemocníc, aby vyriešil ich dlhy či rôzne havarijné stavy,“ konštatovala Z. Bobríková.

Po prevzatí od štátu vykazovali nemocnice mesačnú stratu vo výške cca 170 000 eur, postupne sa ich hospodárenie vďaka rôznym racionalizačným opatreniam zlepšovalo, o dva roky bola ich mesačná strata 83 000.

„V poslednom období pred dlhodobým prenájmom bolo ich hospodárenie vyrovnané, napriek tomu neboli schopné uhrádzať všetky svoje záväzky a disponovali vysokým investičným dlhom, teda neboli schopné ani za pomoci kraja investovať do budov, prístrojového vybavenia a často ani riešiť rôzne havarijné situácie a potrebné opravy,“ uviedla hovorkyňa.

Pritom kraj v rokoch 2003 až 2010 poskytol nemocniciam takmer 21 mil. eur na bežné výdavky i výdavky, vklady do základného imania, návratné finančné výpomoci či na úhradu záväzkov.

Štyri nemocnice kraj prenajal po verejnej obchodnej súťaži zmluvou o dočasnom prevode akcií od 1. septembra 2011 na 20 rokov Vranovskej investičnej, s. r. o. Jej právnym nástupcom sa po jej likvidácii stala spoločnosť Svet zdravia, a. s., ktorú kontroluje Penta a ktorá je najväčšou súkromnou sieťou nemocníc na Slovensku.

„Svet zdravia prevzal na seba všetky povinnosti aj záväzky pôvodného majiteľa, spoločnosť pravidelne informuje na rokovaní zastupiteľstva o stave v nemocniciach,“ dodala hovorkyňa.

Na Banskobystrický kraj boli delimitované nemocnice vo Zvolene, Rimavskej Sobote, Žiari nad Hronom a Lučenci, ktoré disponovali s 1 601 posteľami a ich záporný hospodársky výsledok bol vyše 340 mil. Sk (11,3 mil. eur).

„Ich ekonomická situácia bola nepriaznivá, preto výkon správy majetku nemocníc v roku 2005 prevzali neziskové organizácie, aby sa hospodárske výsledky poskytovania zdravotnej starostlivosti zlepšili,“ povedala Iveta Kureková z úradu kraja.

V roku 2007 vtedajší župan Milan Murgaš presadzoval až súdnou cestou, aby sa štyri regionálne nemocnice vrátili kraju. Po rôznych peripetiách získala koncom roka nemocnice v Rimavskej Sobote, Žiari nad Hronom a v Banskej Štiavnici Penta, keď kúpila údajne za 20 mil. eur stopercentný podiel Nemocnice a polikliniky, a. s., Bratislava, ktorá ich mala v dlhodobom prenájme.

Kraj je vlastníkom budov, kde je žiarska a rimavskosobotská nemocnica. Doteraz však spláca záväzky za bývalé nemocnice vo svojej pôsobnosti, pričom ide o vyše 2 mil. eur.
„Snahou kraja bude pokračovať v splácaní záväzkov za nemocnice v splátkových kalendároch, ako aj záväzky plynúce z doúčtovaných úrokov z omeškania Sociálnou poisťovňou tak, aby už nenarastali žiadne ďalšie poplatky a úroky,“ uviedla I. Kureková.


Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 459