Zdravotnícke noviny

Analýzy

Je vyrovnané hospodárenie nereálny sen?

2. máj 2013 - Štátne nemocnice majú záväzky za takmer 320 miliónov eur.

Každá vláda a minister zdravotníctva pri nástupe avizujú, že ich cieľom je vyrovnané hospodárenie zdravotníckych zariadení, na ktoré majú dosah. Pomaly každý kabinet však nakoniec, aby odvrátil kolaps štátnych koncových nemocníc, siahol k osvedčenému receptu – k oddlžovaniu, eufemisticky nazvanému nenávratná finančná výpomoc. Stratové nemocnice oddlžujú daňoví poplatníci...

Cieľom je vyrovnané hospodárenie

Predchádzajúca vláda chcela vyskúšať ako recept na dlhy transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, na čo nedostala šancu. Cieľom súčasného ministerstva je vyrovnané hospodárenie 13 univerzitných a fakultných nemocníc do konca roku 2015. Znižovanie strát nemocníc sa začalo vlani, keď rezort racionalizáciou ušetril v porovnaní s rokom 2011 vyše 40 mil. eur. Zo straty 156 mil. eur v roku 2011 sa nemocnice dostali na vlaňajšiu úroveň 116 mil. eur. Približne rovnaké prostriedky ako vlani chce rezort ušetriť aj v tomto roku, čím by sa strana nemocníc znížila na 78 mil. eur. Vyrovnané hospodárenie by mali nemocnice dosiahnuť racionalizačnými opatreniami, ako sú úspory v nákladoch na lieky a v personálnych a v prevádzkových nákladov, ale aj zvýšenými príjmami z poisťovní.

Dlh rezortných zariadení bol 141,75 mil. eur

Nemocnice majú nastavené manažérske finančné plánovanie, riaditelia majú motivačné kritériá, ktoré ministerstvo kontroluje. Vlani sa v hospodárení zlepšili UN L. Pasteura v Košiciach, FN F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a DFNsP Košice, najhoršia situácia bola v UN Bratislava, ktorej podiel na celkovej strate bol polovičný. Jedine FN Nitra spomedzi 13 nemocníc nevykazovala stratu. Podľa materiálu, pripraveného na rokovanie vlády, bol celkový dlh v rezorte, meraný cez záväzky po lehote splatnosti, ku koncu roka 213,29 mil. eur, pričom dlh rezortných zariadení bol 141,75 mil. eur. Dlh akcioviek bol 0,14 mil. eur, dlh zariadení delimitovaných na kraje a zariadení transformovaných na neziskové organizácie 71,40 mil. eur. Dlh v zdravotníctve sa vlani zvýšil o 62,79 mil. eur. Existujú ale aj záväzky v lehote splatnosti. Tu je viditeľný medziročný rast záväzkov rezortných príspevkových zariadení o 23,74 mil. eur, mierny pokles záväzkov v akciovkách a rast v krajských zariadeniach a neziskovkách o 26,67 mil. eur. Stav záväzkov v lehote splatnosti za poisťovne je 705,29 mil. eur.

 

 

Sekcia: Analýzy Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 347