Zdravotnícke noviny

Analýzy

Je špecialistov priveľa?

25. november 2013 - Viac úväzkov majú najčastejšie internisti, kardiológovia či gastroenterológovia. Najväčšia zdravotná poisťovňa VšZP ide robiť poriadky so špecialistami.

Podľa šéfa VšZP Ing. Marcela Foraia, MPH., je minimálna sieť ambulantných špecialistov naplnená na 205 percent. Poisťovňa plánuje zmeniť aj spôsob zmluvných vzťahov. Zmluvy by sa nemali uzatvárať na základe počtu lekárov – špecialistov, ale podľa reálneho rozsahu ordinačných hodín. Podľa poisťovne by totiž plnohodnotná ambulancia špecialistu mala ordinovať aspoň 30 hodín v týždni. Prednosť by mali dostať lekári, ktorí nemajú viac ako dva úväzky. Mnohí špecialisti totiž pracujú nielen v nemocnici, ale aj vo viacerých ambulanciách.

Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej to, že nie sú regulované jednotlivé odbornosti, spôsobila liberalizácia trhu. Analytik INEKO Dušan Zachar poisťovni radí, aby sa pri uzatváraní zmlúv s ambulanciami opierala nielen o vládou

definované indikátory kvality a efektívnosti, ale mala by zohľadňovať aj chorobnosť v danom kraji. Poriadky by podľa neho mala urobiť aj s úväzkami. „Rizikom môže byť zneužívanie takého stavu na vyberanie si hrozienok, teda priamych platieb od pacientov a poisťovňami dobre hradených jednoduchých výkonov,“ myslí si Zachar.

Nové podmienky zmlúv v roku 2014

„Sieť špecialistov je rozložená veľmi nerovnomerne. Sú miesta, kde na počet obyvateľov i podľa geografickej dostupnosti sú niektoré odbornosti mimoriadne premnožené,“ tvrdí ministerka. Podľa Zvolenskej je nevyhnutné regulovať vývoj nových ambulancií a pokúšať sa, aby si mladí lekári vyberali v danom regióne odbornosti, ktoré tam chýbajú. Zmeny sa pripravujú. Ak musí poisťovňa uzatvoriť zmluvu so všeobecným lekárom, ktorý by mal hoci aj jedného pacienta, u ambulantných špecialistov takáto legislatíva neplatí.

Závisí teda od každej poisťovne, keď naplní verejnú minimálnu sieť, či bude uzatvárať zmluvy aj s ďalšími špecialistami. „Analýza súčasnej siete špecialistov prebieha a jej výsledky budeme konzultovať so stavovskými organizáciami. Následne zverejníme nové kritériá na zmluvný vzťah pre špecialistov,“ uviedol Forai. Nové podmienky zmlúv by mohli platiť v roku 2014. Proces štátna poisťovňa nekoordinuje so súkromnými, lebo podľa jej slov má vlastnú stratégiu nákupu zdravotnej starostlivosti. Ako M. Forai zdôraznil, poisťovňa bude naplnenosť siete hodnotiť inak ako doteraz. „V tom spočíva aj nový

pohľad na sieť špecialistov. V súčasnosti totiž platí, že na papieri je napríklad v niektorom regióne sieť naplnená na 170 percent a pacient má reálny problém dostať sa k špecialistovi,“ dodal riaditeľ. Podľa riaditeľa súčasné uzatváranie zmlúv pre špecialistov neodráža skutočnú potrebu a taktiež nadbytok špecialistov môže vyvolávať nadmerné vykazovanie výkonov, lebo každá ambulancia má náklady, ktoré potrebuje pokryť.

Súkromné zatiaľ neriešia

Hovorca Dôvery Branislav Cehlárik separátne postupy poisťovní nepriamo potvrdil.

Na otázku, či sa Dôvera pridá k štátnej poisťovni, ak tá vypovie zmluvy svojim špecialistom, totiž konštatoval, že poisťovňa bude o zmluvných podmienkach rokovať so zástupcami poskytovateľov k 1. aprílu 2014. Hovorca však pripúšťa, že sú špecializačné odbornosti, ktoré v značnej miere prevyšujú stanovený normatív. „V iných, ako napríklad kardiochirurgia, je problém tento normatív naplniť, pretože jednoducho nie je dostatočný počet lekárov,“ povedal Cehlárik. Podľa neho nie je súčasná sieť špecialistov optimálna. „V niektorých prípadoch je z objektívnych dôvodov nemožné naplniť nariadenie vlády o minimálnej sieti a naopak, sú odbornosti, ktoré sú z hľadiska normatívu predimenzované,“ dodal B. Cehlárik.

Podľa hovorkyne Union zp Judity Smatanovej má najmenšia poisťovňa zmluvy s približne rovnakým počtom špecialistov ako VšZP, čo sa týka špecializačných odborov a regiónov. „Sieť zodpovedá zabezpečeniu dostupnosti starostlivosti našim poistencom. Sú niektoré odbornosti v niektorých regiónoch, kde môže prísť i k zníženiu siete,“ naznačila možné zmeny hovorkyňa. Ako dodala, poisťovňa posudzuje zmluvný vzťah s poskytovateľom v širších súvislostiach – špecializačný odbor, región, naplnenie minimálnej siete, dostupnosť zdravotnej starostlivosti,

výsledky revíznej činnosti, ohlas poistencov. V súčasnosti Union zp neuvažuje o vypovedaní zmluvy. „Pri predlžovaní účinnosti zmluvy však berieme do úvahy výsledky revíznej činnosti, ohlas od poistencov a úväzky lekára,“ uviedla J. Smatanová Žiadna z poisťovní nás však konkrétne neinformovala, ako je sieť jej špecialistov naplnená, napriek tomu, že sme sa o to zaujímali.

Celú analýzu nájdete v ZdN č. 41/2013

Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 403