Zdravotnícke noviny

Analýzy

Elektronický preukaz poistenca bude stáť milióny

13. september 2013 - Poisťovne by ich mali vydávať čo najskôr a ešte predtým, ako sa Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) spustí.

Celoplošné nasadenie a využívanie eHealth aplikácií a služieb by malo odštartovať 1. januára 2016. Zdravotné poisťovne však už teraz na jeho činnosť vynaložili milióny eur a ďalšie milióny ešte budú musieť zo svojho rozpočtu do jeho spustenia uvoľniť. V súčasnosti sa veľmi diskutuje aj o otázke vydávania elektronických preukazov poistenca (ePP). Poisťovne by ich mali vydávať čo najskôr a ešte predtým, ako sa NZIS spustí. Poistenci by tak mali od svojich poisťovní dostať do konca roka 2015 preukaz s elektronickým čipom, čo má umožniť elektronickú identifikáciu občana.

Dodrží sa termín?

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že robí všetko pre to, aby termín spustenia informačného systému a používania elektronického preukazu stihol načas. „Elektronický preukaz poistenca budú v zmysle navrhovanej legislatívy vydávať zdravotné poisťovne v termíne do konca roka 2015,“ uviedla Martina Lidinská z komunikačného odboru MZ SR. Prvé ePP podľa jej vyjadrenia budú môcť začať vydávať od 1. júla 2014. „Ministerstvo v súčasnosti pracuje na príprave vyhlášky, ktorá bude obsahovať aj technické špecifikácie ePP. Elektronické preukazy budú vydávať zdravotné poisťovne, ministerstvo nezasahuje do toho, ktorým poistencom ako prvým, prípadne koľko kariet má byť mesačne vydaných a podobne,“ uzavrela.

Platby vo výške 0,27 percenta poistného ročne

Na činnosť NZIS poisťovňa Dôvera tento rok prvý raz uhrádzala príspevok vo výške 0,135 percenta poistného v hodnote 1,1 milióna eur. „V ďalších dvoch rokoch budeme uhrádzať dve platby vo výške 0,27 percenta poistného ročne. Odhadujeme tieto dodatočné náklady do výšky 4,5 milióna eur. Príspevky sme povinní uhrádzať z prevádzkového rozpočtu, čo predstavuje zníženie disponibilných zdrojov na zdravotnú starostlivosť,“ informovala PR špecialistka poisťovne Dôvera Monika Šimunová. Dodala, že príspevky na činnosť tejto organizácie majú počas troch rokov uhrádzať výhradne zdravotné poisťovne. Pričom náklady na úpravu informačného systému poisťovní či poskytovateľov nikto nezarátal do doložky vplyvov zákona o NZIS.

Milióny eur na NZIS odviedla aj VšZP. „Poisťovňa v zmysle zákona odviedla na NZIS príspevok za rok 2013 vo výške 3 313 620,82 eura a druhú časť príspevku na rok 2014 vo výške 7 009 679,18 eura pošle v decembri 2013,“ povedala hovorkyňa VšZP Petra Balážová. Aj riaditeľ úseku informatiky Union zp Martin Spišák uviedol, že na prevádzku NZIS je zdravotná poisťovňa povinná ročne vynaložiť 0,27 percenta z ročného poistného po prerozdelení. Prvýkrát bol tento poplatok, podľa jeho slov, vynaložený za druhý polrok 2013.

Nad prevádzkový limit

M. Šimunová ďalej doplnila, že ďalšie náklady súvisiace s činnosťou NZIS do jeho spustenia sa týkajú odosielania údajov o vykázanej zdravotnej starostlivosti a najmä vydania ePP. „Počas troch rokov budeme jednosmerne zasielať údaje, čo si vyžiada úpravu v našom informačnom systéme, ako aj v IS ostatných poisťovní. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa tieto údaje nebudú sprístupňovať a eHealth ich minimálne najbližšie tri roky na svoje fungovanie nepotrebuje,“ spresnila. Vydávanie ePP sa má ukončiť do konca roka 2015. „Pokiaľ nebude Národný zdravotný informačný systém spustený v deklarovanom čase, vo funkčnosti a v kvalite, budú tieto náklady vynaložené zbytočne,“ priblížil M. Spišák.

Taktiež doplnil, že vydanie ePP je len jednou zložkou nákladov. Tá v sebe, podľa neho, zahŕňa obstaranie kariet, ich personalizáciu (zápis identifikačných údajov, certifikátu, PIN kódu) a systém správy kariet, ktorý zabezpečuje aktuálnu evidenciu kariet a ich držiteľov. „Keďže karta má mať elektronický podpis, zdravotná poisťovňa musí zabezpečiť tzv. certifikačnú autoritu, ktorá bude vydávať a overovať platnosti elektronických certifikátov. Náklady tvoria komplex jednorazových a pravidelných prevádzkových nákladov, preto dnes nie je jednoduché stanoviť ich jednoznačnú výšku. Už dnes však vieme povedať, že pôjde o milióny eur. Tieto náklady budú nad povoleným prevádzkovým limitom,“ vysvetlil M. Spišák.

Predpokladaná suma na vydanie ePP pre poistencov Dôvery je 18 až 27 miliónov eur. Problém vidí poisťovňa aj v tom, že pôjde o jednorazové čipové preukazy. Teda, ak zmení poistenec poisťovňu, preukaz sa zahodí, čo môže viesť k tomu, že sa ročne bude mnoho preukazov vyhadzovať a vydávať nanovo.

„Odhadujeme, že náklady na ich vydanie budú 10 až 15 eur za kus. Náklady na prevádzku ePP môže ešte výrazne zvýšiť použitie zaručeného elektronického podpisu, ktoré vyplýva z iniciálnej špecifikácie parametrov ePP, až o dodatočných 10 miliónov ročne len pre Dôveru. V súčasnosti pri schvaľovaní zákona pôvodne nulovú doložku vplyvov po našej pripomienke doplnili, ale uviedli výšku nákladov dve eurá za kus,“ dodala M. Šimunová. Ako informovala Petra Balážová, o možnom zjednotení obstarávacích, výrobných a logistických procesov sa ešte stále rokuje medzi ministerstvom vnútra a ministerstvom zdravotníctva. „Vzhľadom na druh výdavku a nákladu (prevádzkový fond) už teraz VšZP garantuje, že pre výmenu doterajších preukazov poistencov za elektronické preukazy nepríde k prekročeniu tohto zákonného limitu v rokoch 2014 a 2015,“ dodala.

Zastarané technické riešenie

Technické riešenie elektronických preukazov poistenca považuje poisťovňa Dôvera dnes už za zastarané. „Elektronický preukaz poistenca neobsahuje žiadne informácie pre offline použitie, ani len pacientsky sumár, čip nie je nosičom informácií, preto je otázna jeho využiteľnosť a s tým spojená finančná náročnosť výroby a distribúcie preukazov s čipmi. Využívajú sa zastarané autentifikačné nástroje, nepochopiteľne sa nevyužíva spojenie preukazu poistenca s čipom s elektronickým občianskym preukazom“ zdôraznila M. Šimunová.

Za absolútne nepraktické považuje Dôvera využívanie čítačiek kariet v domácnostiach, ktoré by si podľa vypracovaných sociálnych dosahov mali obstarať poistenci. Predpokladaná cena je 7 eur za kus.

Celú analýzu si prečítate v ZdN č.32/2013

Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 518