Zdravotnícke noviny

Analýzy

Dôkaz, že homeopatia je účinná vraj nie je

2. jún 2014 - Homeopatii sa u nás venuje asi 4 000 lekárov. Slovenská republika má jasné právne normy pre výkon akupunktúry i pre využívanie homeopatických liekov.
Neexistuje žiaden spoľahlivý dôkaz, že homeopatia je účinná. Nie je efektívnejšia než akékoľvek iné placebo. Vyplýva to zo záverov rozsiahlej vedeckej štúdie austrálskeho National Health and Medical Research Council (NHMRC).

Vedci v rámci nej študovali vplyv homeopatík na 68 ochorení a zdravotných ťažkostí, ako napríklad na astmu, reumu, popáleniny, poruchy spánku, vredy, chrípku či chronickú únavu. Vo všetkých prípadoch dospeli podľa publikovaného prieskumu k záveru, že účinok nebol vôbec merateľný, pretože nejestvoval alebo sa pohyboval na úrovni akéhokoľvek iného placeba.

Austrálski vedci taktiež vyzvali rôzne homeopatické spoločnosti, aby predložili svoje štúdie dokazujúce opak. Podľa vedcov však výsledky vo väčšine z nich boli bezvýznamné. Austrálsky NHMRC použil v rámci svojej štúdie 57 systematických hodnotení, na základe ktorých potom porovnali účinky homeopatie a placeba.

Ako uviedla hovorkyňa austrálskej homeopatickej asociácie Ana Lamaro, vedci si zámerne vybrali štúdie spochybňujúce homeopatiu. Vysvetlila, že homeopati často používajú rôzne procedúry i pre rovnaké ochorenia, a preto komplexná štúdia by bola veľmi náročná.

Aj Zdravotnícke noviny oslovili viacero slovenských odborníkov s názorom na uvedenú štúdiu, homeopatiu a postoj k nej.

Medicína založená na dôkazoch

„NHMRC patrí medzi najprestížnejšie medicínske inštitúcie na svete, ktorá je rovnako mienkotvorná ako FDA a EMA. Veľmi ma teší, že Austrálčania našli vedecký a administratívny, ale samozrejme aj finančný priestor pre uskutočnenie z môjho pohľadu veľmi dôležitej štúdie o účinku homeopatie na princípoch medicíny založenej na dôkazoch. Pre medicínske akceptovanie homeopatík je to abslútne nevyhnutné,“ povedal vedúci Oddelenia farmakologickej propedeutiky Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Na porovnanie taktiež uviedol, že relatívne zložitou etapou dokazovania klinických účinkov prechádzajú aj výživové doplnky. Poukázal i na náročnosť schvaľovania nových liekov, bunkovej či génovej terapie. „Preto je nevyhnutné, aby homeopatické lieky podstupovali rovnaké procesné postupy, od výroby až po dôkaz klinickej účinnosti,“ vysvetlil.

Žiadna toxicita

Ako informoval generálny riaditeľ slovenskej pobočky najväčšieho výrobcu homeopatík Boiron PharmDr. Radovan Pétervári, MBA, autori zverejnením štúdie hovoria o tom, že silná prevaha používania homeopatických liekov v Austrálii vytvára záujem vlády aj spotrebiteľov spoznať úroveň dôkazov o účinnosti homeopatie.

„Je pritom potrebné poznamenať, že homeopatia je v Austrálii stále pomerne málo prítomná. Najväčšia homeopatická firma má menej ako 60 zamestnancov,“ uviedol R. Pétervári.

Ako ďalej priblížil, počínajúc kľúčovými slovami odkazujúcimi na homeopatiu, meta-analýzy, články v časopisoch dostupné v internetových vyhľadávačoch si autori vybrali iba 57 analýz z celkovo dostupných 1 367, ktoré boli realizované v rokoch 1997 až 2013. Podľa neho práve tento výber rokov sa javí ako účelový, keďže „významné meta-analýzy boli publikované pred rokom 1997.“

Prekvapilo ho, že autori štúdie v rámci diskusie nikde nerozoberajú pomer výhod a rizík homeopatickej liečby. „V štúdii nie je spomenutá žiadna informácia odkazujúca na netoxicitu homeopatických liekov. Pritom, homeopatia ako jedna z mála, ak nie jediná na svete lieči milióny ľudí bez akejkoľvek toxicity,“ zhrnul R. Pétervári.Asi 4 000 lekárov

Ako vysvetlil MUDr. Vladimír Balogh zo Slovenskej lekárskej komory, homeopatickú liečbu považujú lekári za bezpečnú a účinnú vtedy, keď ju indikuje príslušne vzdelaný odborný lekár a zaradí ju vhodne do terapeutického plánu u daného pacienta.

„Seriózny a nezaujatý výskum v spolupráci s lekármi – homeopatmi by bol väčším prínosom, ako iba na základe „určitého poznania“ všetko odsudzovať a nepripúšťať diskusiu alebo iný názor,“ dodal. Taktiež uviedol, že homeopatia sa úspešne využíva roky aj u zvierat, „a tam sa o placebe nedá hovoriť“.

Slovenská republika prijala podľa jeho slov jasné a efektívne právne normy pre výkon akupunktúry i pre využívanie homeopatických liekov. Upresnil, že cieľom stratégie tradičnej medicíny SZO pre roky 2014 až 2023 je vytvoriť vedomostnú základňu pre aktívne riadenie tradičnej a alternatívnej medicíny prostredníctvom príslušných národných politík.

„Nakoľko existuje veľká rozmanitosť produktov, postupov a praktík v tradičnej a alternatívnej medicíne, niektoré predstavujú zdravotné výhody, iné sú spojené s rizikami alebo sú komerčne riadené,“ píše sa v materiáli SZO. V. Balogh doplnil, že dnes je u nás v tejto oblasti preškolených asi 4 000 lekárov.

„Po tejto stránke je teda snaha príslušných odborných spoločností a inštitúcií ako i SLK udržať odbornosť, regulovať vzdelávanie aj v tejto oblasti,“ uzavrel V. Balogh.

Ako poukázal 1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Sukeľ, v zmysle etického kódexu, ktorý je prílohou zákona 578/2004 Z. z. zdravotnícky pracovník nesmie sám alebo po dohovore s inými ordinovať neúčelné diagnostické, liečebné ani iné výkony a pri predpisovaní a odporúčaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa nesmie riadiť komerčnými hľadiskami, ale výlučne poznatkami lekárskej vedy, profesionálnym úsudkom, svojím svedomím a potrebou pacienta.

Sekcia: Analýzy Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 438