Zdravotnícke noviny

Sestra roka

Dojmy víťaziek Sestry roka 2013

14. marec 2014

Mgr. Adriana Simová
Sestra roka 2013 – poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti

Ocenenie si veľmi vážim. Každá sestra, ktorá dlhé roky pracuje pri lôžku pacienta, si zaslúži byť sestrou roka. Je pekné, že takáto súťaž existuje, teda, že sa na nás sestry nezabúda. Hlavným ocenením pre nás sestry je v prvom rade úsmev a poďakovanie pacienta. Sestrám kolegyniam prajem mnoho trpezlivosti a aby svoju prácu robili s láskou. Mladé kolegyne by si mali zvážiť, či túto prácu chcú naozaj robiť, pretože sa do nej musia vložiť celé. Práca sestry je životným poslaním.

Mgr. Katarína Antoniová
Sestra roka 2013 – manažérka

Z ocenenia sa teším. Je to pre mňa obrovská pocta, vôbec som neočakávala, že vyhrám. Keď vyhlásili moje meno, neverila som. Musela som sa najskôr zhlboka nadýchnuť. Víťazstvom bolo pre mňa už to, že som sa dostala medzi prvé tri sestry na Slovensku. Je to úžasný pocit, ktorý vás zahreje na duši, že si na vás niekto spomenul. Ak by som sa mala znova rozhodovať pre výber povolania, určite by som si opäť zvolila byť sestrou, pretože táto práca ma napĺňa, teším sa z toho, keď môžem druhým pomôcť.

Mgr. Daniela Kallós Belokostolská
Sestra sestier

Ocenenie pre mňa veľa znamená. Je to zároveň aj zodpovednosť. Nesmierne si ho vážim, pretože je uznaním od kolegýň a od ľudí, pre ktorých robíme dobro. Prijímam ho preto s veľkou pokorou. Vôbec som to neočakávala. Za to, kam som sa dostala, a to, že robím túto prácu vďačím v prvom rade svojej rodine, predovšetkým manželovi a mojím trom deťom. Ani raz sa nevyjadrili, že im prekážala moja práca a že od nich odchádzam. Napríklad, keď sme si naplánovali nejaký spoločný program a prišiel do toho súrny pacient, ktorý mal bolesti, a musela som ísť za ním. Utrpenie má prednosť. Preto aj psychická podpora najbližších je nevyhnutná.

Porota tento rok udelila špeciálnu cenu časopisu Sestra za mimoriadny prínos v ošetrovateľstve Mgr. Eve Ivanovej, sestre špecialistke na internom oddelení NsP sv. Barbory v Rožňave.

Ako 47-ročná začala študovať na Ústave ošetrovateľstva LF P. J. Šafárika v Košiciach. „Na práci sestry je najťažšia konfrontácia so smrťou, najmä u mladých onkologických pacientov. Najkrajšie zas je, keď pacienti z nemocnice odchádzajú so zlepšeným zdravotným stavom a spokojní s našou starostlivosťou,“ prezradila. Riadi sa mottom: „Byť neustále v aktivite.“ Takto podľa nej ľahšie dosiahneme ciele, ktoré sme si vytýčili. A dodáva: „Bez bolesti niet úspechu. Ten totiž neprichádza od seba, ale treba preň veľa urobiť.“

 

Sekcia: Sestra roka Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1741