Zdravotnícke noviny

Sestra roka

Nositeľkou ceny za celoživotné dielo v ošetrovateľstve za rok 2013 sa stala Mgr. Anna Čunderlíková zo Zvolena.
14. marec 2014, 22:56

Mgr. Adriana Simová
Sestra roka 2013 – poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti

14. marec 2014, 22:40
Porota tento rok udelila špeciálnu cenu časopisu Sestra za mimoriadny prínos v ošetrovateľstve.
14. marec 2014, 22:26

Vydavateľstvo Ecopress, a. s., vyhlasuje 1. októbra 2013 už siedmy ročník prestížnej súťaže Sestra roka – profesionálne a ľudsky.

30. august 2013, 11:14

Prestížna súťaž Sestra roka – profesionálne a ľudsky, ktorú pripravilo vydavateľstvo Ecopress a časopis Sestra vyvrcholila v pondelok 25. marca.

25. marec 2013, 22:22

Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliášová, PhD.

25. marec 2013, 21:34

Patronát nad súťažnými kategóriami prevzala ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Zvolenská. Pozvanie na galavečer prijal aj poslanec NR SR Viliam Novotný.

25. marec 2013, 21:23

Novinkou tohto ročníka súťaže Sestra roka 2012 bola kategória Sestra setier.

25. marec 2013, 21:18

Z Činohry SND v Bratislave si odniesli najvyššie ocenenie striebornú ružu sv. Alžbety tieto Sestry roka 2012.

25. marec 2013, 21:10
25. marec 2013, 20:58

Stránky