Zdravotnícke noviny

Okrúhle stoly Zdravotníckych novín

Edukácia by sa mala hradiť. Tvrdia diabetológovia

14. november 2013 - Jednou z hlavných úloh diabetológa je aj edukácia pacienta. Do diabetologickej ambulancie by sa mala dostať ako hradená činnosť.

Diabetológovia preto žiadajú štátne inštitúcie, aby túto činnosť viac podporovali. Zhodli sa tiež na tom, že možnosť edukovať pacienta je dnes žalostne malá. Bodové ohodnotenie na vyšetrenie jedného pacienta je v súčasnosti veľmi nízke. Aj toto odznelo na Okrúhlom stole Zdravotníckych novín a časopisu Diabetik organizovanom pri príležitosti Svetového dňa diabetu.

„Opakovane sme sa snažili v poisťovniach a na ministerstve vybaviť, aby táto naša činnosť bola nejakým spôsobom ohodnotená. Len raz za život pacienta máme totiž možnosť niečo mu povedať, čo je poisťovňa ochotná nám uhradiť, a potom je to na dobrej vôli lekára,“ povedala v diskusii MUDr. Tatiana Kupcová.

Ako poznamenal MUDr. Alexander Palúch zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne: „Máme zoznam zdravotných výkonov, ktorý hovorí o tom, že edukácia pacienta v ambulanciách sa poskytuje pri zásadnej zmene terapie. Za takú považujeme akúkoľvek zmenu z ničoho na perorálne užívanie alebo z perorálneho na subkutánne, či prechod na inzulínovú pumpu.“ Dodal, že pacientom poisťovňa hradí najmodernejšiu liečbu a riešiť edukáciu pacienta z hľadiska poisťovne je problematické.

Edukačné centrá

Odborníci poukázali aj na nedostatok vyškolených sestier. Ako povedal predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., chýba u nás i odbor podiatria. Doplnil, že SDS už začala školiť sestry v problematike diabetickej nohy. Taktiež vyzdvihol projekt zakladania edukačných centier, ktorý začali spoločne so Zväzom diabetikov Slovenska (ZDS). „Tie však nenahrádzajú medicínsku edukáciu. Pomáhajú pacientom v sociálnych i v právnych otázkach. Viac ako 50 percent úspechu liečby závisí od spolupráce pacienta a ten, aby vedel, ako má spolupracovať, musí vedieť, čo je jeho úlohou,“ spresnil E. Martinka.

Prvé profesionálne centrum sociálneho poradenstva a edukácie diabetikov nájdeme Michalovciach a vo fáze akreditácie je dnes už ďalšie v Banskej Bystrici.

Edukácia pacienta je veľmi dôležitá, ale musí spolupracovať. „Darmo ho budete liečiť, keď nebude dodržiavať diétny režim. Zdravotná poisťovňa aj lekár majú páky na to, aby pacient, ktorý nedodržiava terapeutický režim, bol sankcionovaný,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie zdravia MZ SR MUDr. Mário Mikloši. Taktiež sa však pýta: „Dať zákonne povinnosť občanovi, že musí chodiť na preventívne prehliadky, alebo nechať to na voľnosti, či ísť cestou širokej edukácie?“

Pacienti sú k liečbe vlažní

PharmDr. Dominik Tomek, MPH., PhD., zo Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) upriamil pozornosť aj na šokujúci záver prieskumu o adherencii tisícky pacientov s hematologickými malignitami k liečbe v približne 80 krajinách. Vzišlo z neho, že takmer tretina pacientov je neadherentná k liečbe. Napriek tomu, že vedia o jej účinnosti a predlžovaní ich života. Zaujímalo ho teda, či vôbec existuje nejaký účinný spôsob, ako vychovať pacientov k tomu, aby spolupracovali?

„Boli by sme radi, aby naši pacienti spolupracovali. Viac ako polovica úspechu závisí totiž od ich spolupráce. Za diabetológiu im môžeme poskytnúť edukáciu a motivovať ich. To, či to akceptujú, ovplyvniť nemôžeme,“ reagoval E. Martinka.

Výchova je mimoriadne náročná a trpezlivá práca diabetológov. Slovenskí diabetológovia na toto pole priniesli nekonečne veľkú obetu. Povedala MUDr. Marta Korecová, diabetologička s viac ako 40-ročnou praxou. „Pacienta nič nebolí, preto nemá motiváciu sa liečiť. Vychovávame ich trpezlivou sizyfovskou prácou. Myslím si, že nastal čas, aby sa aj táto skutočnosť brala do úvahy a bola na vyšších úrovniach,“ doplnila.

Diabetológa treba od začiatku ochorenia

Lekári sa tiež zhodli na tom, že diabetika by mal od začiatku ochorenia sledovať diabetológ. Ako zdôraznil E. Martinka: „V tomto trende by sme mali pokračovať. Pre prognózu pacienta je rozhodujúce, ako je oňho postarané počas prvých desiatich rokov. Úloha všeobecných lekárov je najmä v skríningu, v prevencii, vo včasnom odosielaní pacienta k diabetológovi. “

ZDS plánuje založiť takzvanú Diabetickú asociáciu SR (DASR). „Združovala by SDS, všetky pacientske organizácie i všeobecných lekárov a hľadala by spoločné kroky. Aby sa napríklad aj voči ministerstvu vystupovalo s jednou jasnou líniou, ktorá by vyhovovala všetkým v tejto asociácii. V zahraničí už niečo podobné funguje,“ uzavrel prezident Zväzu diabetikov Slovenska Ing. Jozef Borovka.

Špecialisti tiež varujú, že výchova k zdraviu u nás absentuje. Tá by sa mala dostávať najmä do škôl. Deti podľa nich tieto informácie nemajú odkiaľ dostať a do ambulancie prichádzajú neskoro, až ako „vyrobení“ diabetici. Len pred dvoma rokmi bolo registrovaných takmer 18 000 nových detských diabetikov. Podľa prognóz v roku 2030 každý desiaty občan bude mať cukrovku.

 

Sekcia: Okrúhle stoly Zdravotníckych novín Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1866