Zdravotnícke noviny

Okrúhle stoly Zdravotníckych novín

Diabetológovia chcú aktívny skríning a plošnú edukáciu

22. november 2012 - Lekári chcú zvýšiť povedomie o cukrovke, vzbudiť záujem o preventívne vyšetrenia glykémie a nadchnúť populáciu pre zdravý životný štýl.  

Slovensko má kvalitnú liečbu diabetes mellitus. Aby sa však eliminovali chronické komplikácie, musí získať pacientov už v najskorších štádiách, a to pomocou aktívneho skríningu a plošnou edukáciou. Riešenie ponúka Národný diabetologický program (NDP), o ktorého podporu sa Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) uchádza na Ministerstve zdravotníctva SR. Vyplynulo to z okrúhleho stola, ktoré Zdravotnícke noviny organizovali 14. novembra pri príležitosti Svetového dňa diabetu.

Diabetológia je u nás na vysokej úrovni

Diabetológia je na Slovensku podľa doc. Zoltana Patakyho, M.D. z univerzitnej nemocnice v Ženeve na vysokej úrovni a porovnateľná s inými krajinami. Ako uviedol prezident Zväzu diabetikov Slovenska Ing. Jozef Borovka, ak štát dobre edukuje diabetika, ten bude naďalej pracovať a platiť dane, čím pomôže štátu aj sebe. „V zásadných bodoch spolu súhlasíme. Dúfam, že tento súhlas povedie k schváleniu NDP vo vláde,“ zhrnul okrúhly stôl predseda SDS doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Potenciál diabetologických sestier

Krajská odborníčka MZ SR pre diabetológiu z Fakultnej nemocnice Nitra MUDr. Viera Kissová považuje za zlé, že v súčasnosti sa vo všetkých nemocniciach znižujú počty diétnych sestier, ako keby nebol záujem o túto profesiu. Práve edukácia je základným pilierom spolupráce s pacientom. Ako uviedol doc. Pataky, edukáciu plne hradia zdravotné poisťovne. Hlavný odborník MZ SR pre pediatrickú endokrinológiu a diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc., informoval, že v súčasnosti je niekoľko desiatok absolventov špecializácie edukácia chronicky chorého pacienta.

Vedecké výsledky

Pozitívnou správou pre diabetikov je podľa MUDr. Juraja Staníka, PhD., z Detského diabetologického centra SR pri 1. detskej klinike LF UK a DFNsP Bratislave a Ústavu experimentálnej endokrinológie (ÚEE) SAV fakt, že dedičné formy cukrovky sa dajú liečiť liečbou šitou na mieru. „Tieto dobré správy však nie sú k dispozícii širokej verejnosti pacientov s diabetom, ale úzkemu spektru chorých s dedičnými chorobami,“ uviedol MUDr. Staník z ÚEE SAV. PharmDr. R. Pullmann z MZ SR v diskusii zdôraznil, že naši pacienti majú zabezpečenú dostupnosť najmodernejšej liečby diabetes mellitus, o čom svedčí aj fakt, že Slovensko patrí medzi krajiny, do ktorých prichádzajú inovatívne molekuly veľmi rýchlo.

 

Sekcia: Okrúhle stoly Zdravotníckych novín Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1760