Zdravotnícke noviny

Okrúhle stoly Zdravotníckych novín

Jednou z hlavných úloh diabetológa je aj edukácia pacienta. Do diabetologickej ambulancie by sa mala dostať ako hradená činnosť.

14. november 2013, 19:03

Pri príležitosti Svetového dňa diabetu organizujú Zdravotnícke noviny a časopis Diabetik už tento štvrtok Okrúhly stôl v hoteli Crown Plaza od 09:30 hod.

12. november 2013, 12:20

Odborníci volajú po lepších legislatívnych podmienkach pre inovatívne lieky.

29. november 2012, 14:45

Lekári chcú zvýšiť povedomie o cukrovke, vzbudiť záujem o preventívne vyšetrenia glykémie a nadchnúť populáciu pre zdravý životný štýl.

 

22. november 2012, 15:44

Kardilógovia doplnia protidoštičkovú liečbu do odborného usmernenia MZ SR.

8. november 2012, 15:22