Zdravotnícke noviny

Konferencie Zdravotníckych novín

Projekty sa rozbehli, na rade je čerpanie eurofondov

6. december 2012 - Ambulancie, lekárne, laboratóriá a nemocnice budú elektronicky prepojené až od roku 2016.  

Päťročný projekt zavedenia elektronického zdravotníctva eHealth na Slovensku má pre pozastavenie sklz jedného roka. Informovali o tom kompetentní na konferencii Zdravotníckych novín. Čerpanie finančných zdrojov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) ohrozené zatiaľ nie je. Zmena čaká aj klasifikačný systém DRG.

eHealth stále na začiatku

Projekt elektronizácie zdravotníctva sa spustil v roku 2009. eHealth je však stále v prvej fáze. „Tento projekt bol zastavený, čím sme stratili čas približne jeden rok. Po mojom nástupe sme museli analyzovať zdedený stav,“ konštatoval riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Ing. Ľuboš Černý s tým, že aj v Dánsku trvala implementácia eHealth desať rokov, Táto krajina je považovaná za lídra v tejto oblasti.

Finále v druhej polovici roka 2013

V rámci projektu eSO1 sa uvedie do prevádzky Národný portál zdravia a vytvorí systém elektronickej zdravotnej knižky, ePreskripcie, eMedikácie a eAlokácie, ako aj systém pre integráciu s informačnými systémami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s národným eHealth riešením. V septembri 2012 bola odovzdaná alfa verzia, v rámci ktorej je integrácia Národného zdravotného informačného systému (NZIS) s ambulanciou, lekárňou a laboratóriom. Vo februári 2013 sa očakáva beta verziu a  v druhej polovici roka 2013 odovzdanie diela. Po projekte eSO1 sa pripravuje NZIS. Zabezpečiť má integráciu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (vrátane ambulancií, lekární, laboratórií a nemocníc) s NZIS. Predpokladané ukončenie projektu je v septembri 2015.

K dispozícii 90 miliónov eur

Slovensko môže z Európskeho regionálneho rozvojového fondu v programovom období 2007-2013 v rámci OPIS čerpať 843 miliónov eur, pričom na eHealth je vyčlenených minimálne 90 miliónov eur. Aktivity štátu predbehla súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá už štvrť roka svojim klientom ponúka elektronickú pobočku, ktorú využíva už 80 000 klientov. Na elektronizáciu zdravotníctva sa pripravuje aj ambulantný sektor. Podľa MUDr. Jána Hencela z Asociácie súkromných lekárov až 93 % lekárov vypisuje recepty elektronicky, 76% lekárov si robí elektronické záznamy na svojich počítačoch. Spoluprácu pri projekt eHealth ponúkol aj Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ÚnOOÚ SR).

DRG

Účastníci prejavili na konferencii vysoký záujem aj o tému DRG. Cieľom zavedenia DRG je podľa riaditeľa Centra pre klasifikačný systém na ÚDZS MUDr. Stanislava Žiarana, PhD., MPH, FEBU, sprehľadnenie a stransparentnenie systému, ktorý je momentálne komplikovaný a netransparentný. Je potrebné vytvoriť pracovné skupiny pozostávajúce zo všetkých dotknutých subjektov, ktoré by sa mali dohodnúť na jednotnom postupe a definovaní jednotného rozhrania, aby sa predišlo zbytočným problémom v budúcnosti.

 

Sekcia: Konferencie Zdravotníckych novín Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1730