Zdravotnícke noviny

Eventy

Nositeľkou ceny za celoživotné dielo v ošetrovateľstve za rok 2013 sa stala Mgr. Anna Čunderlíková zo Zvolena.
14. marec 2014, 22:56

Mgr. Adriana Simová
Sestra roka 2013 – poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti

14. marec 2014, 22:40
Porota tento rok udelila špeciálnu cenu časopisu Sestra za mimoriadny prínos v ošetrovateľstve.
14. marec 2014, 22:26

Jednou z hlavných úloh diabetológa je aj edukácia pacienta. Do diabetologickej ambulancie by sa mala dostať ako hradená činnosť.

14. november 2013, 19:03

Pri príležitosti Svetového dňa diabetu organizujú Zdravotnícke noviny a časopis Diabetik už tento štvrtok Okrúhly stôl v hoteli Crown Plaza od 09:30 hod.

12. november 2013, 12:20

Kto je dnešný lekár?

25. september 2013, 10:00

Vydavateľstvo Ecopress, a. s., vyhlasuje 1. októbra 2013 už siedmy ročník prestížnej súťaže Sestra roka – profesionálne a ľudsky.

30. august 2013, 11:14

Dňa 26. 09. 2013 sa v Hoteli LINDNER BRATISLAVA uskutoční konferencia s názvom Slovenské zdravotníctvo dnes.

30. august 2013, 10:53

Prestížna súťaž Sestra roka – profesionálne a ľudsky, ktorú pripravilo vydavateľstvo Ecopress a časopis Sestra vyvrcholila v pondelok 25. marca.

25. marec 2013, 22:22

Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliášová, PhD.

25. marec 2013, 21:34

Stránky