Zdravotnícke noviny

Diskusia

Čakacie zoznamy vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, napriek sľubu zo septembra 2012 neklesli na nulu. Naopak, štátna poisťovňa mala ku koncu roka v poradovníkoch viac pacientov. Štátna poisťovňa podľa vlastných údajov evidovala ku koncu decembra v zoznamoch takmer 8000 poistencov, podľa predbežných údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou to bolo dokonca 16 000.

21. marec 2013, 13:40
MUDr. Viliam Novotný (SDKÚ-DS), člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo

Zdravotnícki záchranári sú v porovnaní s tradíciou napríklad sestier relatívne nová profesia v systéme zdravotníctva, a preto ich často nazývajú „sanitkári“. O ich vzdelávaní nemocniční ani ambulantní zdravotníci veľa nevedia a omnoho väčšiu úctu pociťujú zo strany pacientov.

21. marec 2013, 10:25
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., prezident Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof

Pracujem 33 rokov ako všeobecný lekár a snažím sa liečiť svojich pacientov v zmysle platnej legislatívy. Pacient príde za mnou, povie mi ťažkosti, ja ho vyšetrím a liečim.

21. marec 2013, 09:22
MUDr. Vladimír Hudec

Viem, že po prečítaní tohto komentáru sa hneď vytvoria viaceré skupiny. Jedna, ktorá nikdy nepripustí a ani nechce počuť, že štátne nemocnice sa ozdravujú, a to iba vlastnou prácou a snahou dostať sa z červených čísel.

14. marec 2013, 14:15
JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva

Už sa dosť popísalo a hovorilo o zámere vlády Róberta Fica vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu. Je však viacero momentov, ktoré neboli spomenuté a ktoré sú hodné spomenutia i zváženia. Kedysi sme mali jednu zdravotnú poisťovňu a každý bol viac-menej spokojný, pretože iná alternatíva nebola možná.

14. marec 2013, 11:22
Ing. Peter Michalka

Posunutie zavádzania DRG systému dáva priestor pre dopracovanie nejasného. Nebolo by dobré ani objektívne, aby sme v súčasnosti tvrdili, že DRG je niečo nedomyslené alebo pre slovenské zdravotníctvo nevhodné. Plne si stojím za názorom, že pravý opak je pravdou.

7. marec 2013, 17:13
Ing. Vladimír Heriban, PhD., MSc.

Keď barón Pierre de Coubertin koncom 19. storočia obnovil Olympijské hry a k tým londýnskym v roku 1908 pripojil vetu „nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“, zanechal nadčasový odkaz pre všetky pokolenia. Vznešená to myšlienka, ktorá (ne)očakávane narazila na ľudskú tvorivosť. Je neuveriteľné poučné sledovať, ako sa s týmto odkazom „vysporiadali“ mnohí politici. Aj na Slovensku.

7. marec 2013, 16:15
Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov nesúhlasí s vytvorením jedenástej stavovskej organizácie, Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Podľa ministerstva zdravotníctva ako navrhovateľa novely problémy aplikačnej praxe vraj ukázali, že pre zdravotníckych záchranárov je úprava nevyhnutná vzhľadom na plnenie povinností sústavného vzdelávania a jeho hodnotenia a zriadenie komory sa javí ako najefektívnejšie riešenie a je prianím dotknutých subjektov...

7. marec 2013, 16:14
Bc.Janka Strápková,prezidentka SK MTP

Ťažko sa bojuje na viacerých frontoch. Túto vetu by si mali opakovať všetci zástupcovia zdravotníckych odborov. Pretože pár tisíc zdravotníkov je menej ako desiatky tisíc zdravotníkov. A všetkým ide o to isté. Tak prečo sa nespojiť? Namiesto toho občas začujeme o letákoch v jednej nemocnici, o odmietnutí služieb v druhej nemocnici, o proteste pred parlamentom... A výsledok? Žiadny. Platy sestier stále ležia na Ústavnom súde, o letákoch sa šéf lekárskych odborov dozvie z médií a protest pred parlamentom si poslanci (možno) pozrú večer v správach...

28. február 2013, 15:32
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN

O tom, že oddlžovanie štátnych nemocníc je nesystémové a voči iným poskytovateľom nespravodlivé, sa hovorí už niekoľko rokov. Napriek tomu každá vláda urobí to isté. A zakaždým nezabudne spomenúť, že je to naposledy, že je to preto, lebo... Tentoraz to bolo inak. O tom, že sa do štátnych nemocníc opäť naliali peniaze, sme sa dozvedeli až zo správy Sociálnej poisťovne o záväzkoch zdravotníckych zariadení.
Vláda to pritom potichučky schválila ešte v decembri. Potom sa ľahko hovorí o úspešnom znižovaní zadĺženosti...

28. február 2013, 15:25
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN

Stránky