Zdravotnícke noviny

Diskusia

Iste mi dáte za pravdu, že kvapky do nosa, vitamíny alebo plienky nie sú práve tovarom, ktorý by človek nevyhnutne musel kupovať práve v noci, počas pohotovostnej služby lekárne.

11. apríl 2013, 12:22
Eva Koperová, redaktorka ZdN

Zákonnú povinnosť vykonávať LSPP presadil cez pozmeňovací návrh poslanec Ján Zvonár (Smer-SD) v roku 2007, aby bola zabezpečená nepretržitá ambulantná starostlivosť vzhľadom na to, že lekári povinní vykonávať LSPP nie sú zamestnancami poskytovateľov LSPP, ale ich obchodnými partnermi.

4. apríl 2013, 18:58
MUDr. Jozef Vančo, predseda AP LSSP SR

Ministerstvo zdravotníctva robí aktívne kroky v riešení problematiky všeobecného lekárstva pre dospelých (VLD).

4. apríl 2013, 17:20
MUDr. Ladislav Pásztor, MSc., prezident ASL SR

Problematika nedostupnosti liekov v súvislosti s ich súbežným vývozom (reexportom) je čím ďalej zložitejšia v krajinách s nízko nastavenými cenami a pacienti sa k svojim liekom dostávajú stále zložitejšie.

4. apríl 2013, 12:01
Ing. Bc. Štefan Mesároš, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností

Mnohí sa čudovali, že som neodstúpila hneď v decembri, ako mi rada komory vyslovila nedôveru. Keď som uvažovala o odstúpení, mnohé z kolegýň, mi podali ruku, prejavovali názor aby som ostala. Každá kríza je naozaj na niečo dobrá...

28. marec 2013, 16:28
PhDr. Mária Lévyová, bývalá prezidentka SK SaPA

K reakcii ma inšpirovali názory trojice lekársko-politických stálic zdravotníctva, venované pohotovostiam. Začnem príkladom. Nemocničná ortopedická ambulancia, 13.30 h, v ambulantnom zázname je zapísaných 55 pacientov. Prichádza pacient s komplikovaným poranením cirkulárnou pílou na pravej dlani s léziou flexorov 2. – 5. prsta, poslaný z chirurgickej ambulancie na ďalšie ošetrenie. Pacienta po zhodnotení nálezu posielam na chirurgiu ruky na vyššie pracovisko.

28. marec 2013, 14:58
MUDr. Peter Ottinger

Pri zmenách v záchrannej zdravotnej službe je potrebné v prvom rade zdôrazniť najmä jednu vec. Transformácia niektorých sanitiek s lekárom na sanitky so zdravotníckymi záchranármi neznamená žiadne „rušenie“ tak, ako nás obviňovali niektorí „odborníci“.

28. marec 2013, 12:28
MUDr. Viliam Čislák,MPH.,MBA, štátny tajomník MZ SR

Čakacie zoznamy vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, napriek sľubu zo septembra 2012 neklesli na nulu. Naopak, štátna poisťovňa mala ku koncu roka v poradovníkoch viac pacientov. Štátna poisťovňa podľa vlastných údajov evidovala ku koncu decembra v zoznamoch takmer 8000 poistencov, podľa predbežných údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou to bolo dokonca 16 000.

21. marec 2013, 13:40
MUDr. Viliam Novotný (SDKÚ-DS), člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo

Zdravotnícki záchranári sú v porovnaní s tradíciou napríklad sestier relatívne nová profesia v systéme zdravotníctva, a preto ich často nazývajú „sanitkári“. O ich vzdelávaní nemocniční ani ambulantní zdravotníci veľa nevedia a omnoho väčšiu úctu pociťujú zo strany pacientov.

21. marec 2013, 10:25
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., prezident Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof

Pracujem 33 rokov ako všeobecný lekár a snažím sa liečiť svojich pacientov v zmysle platnej legislatívy. Pacient príde za mnou, povie mi ťažkosti, ja ho vyšetrím a liečim.

21. marec 2013, 09:22
MUDr. Vladimír Hudec

Stránky