Zdravotnícke noviny

Názory

Maľuje sa preto, že na oddeleniach nemá kto robiť. 
19. september 2018, 15:11
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Vhodnejšie by bolo využiť peniaze vo forme „náborových príspevkov“ do zamestnania.
19. september 2018, 15:08
PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Umelé zvýšenie počtu študujúcich medikov riziko zníženej kvality absolventov medicíny.
12. september 2018, 09:33
MUDr. Peter Visolajský, predseda LOZ
Ideálny koncept financovania primárnej zdravotnej starostlivosti nehľadá len Slovensko.
28. august 2018, 08:25
MUDr. Jana Bendová, PhD, hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo
Plán reprofilizácie/stratifikácie nemocníc je dobrý. 
8. august 2018, 14:28
MUDr. Tomáš Szalay, HPI
Niektoré zariadenia sociálnych služieb dnes vôbec nemajú sestru. Kontrola je nulová.
6. august 2018, 09:25
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s. hlavná odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo
Podľa zákona 578/2004 Z. z., § 79 je každý poskytovateľ povinný poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť a ak ide o nemocnicu, bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby
24. júl 2018, 16:25
MUDr. Peter Ottinger
Pamätám si, ako som do Glasgowa pricestoval s tristo eurami od svokry vo vrecku
24. júl 2018, 16:21
MUDr. Libor Michna, MSc., stomatológ z kliniky ArtDentistic
K sporadicky sa vyskytujúcim strašidelným historkám o babke v mrazáku, ktorej dôchodok napriek úmrtiu naďalej poberali jej podarení potomkovia, pribudlo rovnako bizarné zistenie
18. júl 2018, 13:47
Monika Toporcerová, ZdN
Od začiatku júla je v prevádzke nový systém fungovania pohotovostí
18. júl 2018, 13:35
Jana Andelová, ZdN

Stránky