Zdravotnícke noviny

Názory

5. februára 2019 poslal nový rektor Univerzity Komenského spolu so štyrmi dekanmi lekárskych fakúlt otvorený list ministerke zdravotníctva, ktorý sa týka výberu prednostov univerzitných nemocníc.
14. február 2019, 13:23
MUDr. Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva
Je škoda, že Tomáš Drucker nemôže verejnosti skladať účty za celé štvorročné funkčné obdobie, ale pôsobenie súčasnej ministerky vnímam ako pokračovanie v jeho práci, čo je v princípe pozitívom
13. február 2019, 15:37
Dušan Zachar, INEKO
V najbližších rokoch bude naším zámerom zvýšiť zdravotné povedomie verejnosti o infekčných ochoreniach, užívaní antibiotík, znížiť incidenciu nozokomiálnych nákaz a zlepšiť Národný imunizačný program SR. 
13. február 2019, 15:23
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik SR
Nevyhnutnosť dopracovania a prijatia zákona o dlhodobej starostlivosti ako konsenzu oboch ministerstiev dobre ilustruje nedávna skúsenosť.
13. február 2019, 13:32
PhDr. Zuzana Fabianová, predsedníčka Odbornej pracovnej skupiny MZ SR pre tvorbu ŠDTP pre odbor ošetrovateľstvo
V druhej polovici 90-tych rokov boli vo verejnosti dosť populárne „Listy premiérovi“, ktoré písal a publikoval humorista Rasťo Piško. Svojským humorom v nich glosoval aktuálne politické dianie tej doby.
11. február 2019, 09:22
Robert Mamrilla, poradca podpredsedu Výboru pre zdravotníctvo NR SR Alana Sucháneka
 Rezidentský program je najschodnejšia cesta, ako sa dostať k atestácii zo všeobecného lekárstva.
5. február 2019, 12:43
MUDr. Miriam Zajacová, všeobecná lekárka pre dospelých
V oblasti liekov sa na Slovensku otvorilo viacero tém, ktoré súvisia s postupnou modernizáciou liekovej politiky štátu. 
29. január 2019, 10:18
PharmDr. Zuzana Baťová, PhD., generálna tajomníčka služobného úradu a riaditeľka ŠÚKL
Štátne stimuly na výskum a vývoj zaujali aj lekárov.
29. január 2019, 10:12
Monika Toporcerová, ZdN
Ťažko nájdete lekára, ktorý má silu po 40 pacientoch denne pri 30 ordinačných hodinách týždenne pridať si ďalšie hodiny.
23. január 2019, 16:52
MUDr. Andrej Zlatoš, viceprezident ASL SR pre ŠAS
Bola to pre mňa osobne veľká výzva, keď som sa v roku 2016 začal venovať zdravotníctvu. 
21. január 2019, 15:39
Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ NCZI

Stránky