Zdravotnícke noviny

Názory

Rok 2018 bol z pohľadu výrobcov generických liekov náročným obdobím.
15. január 2019, 14:28
MUDr. Terézia Szádocká, predsedníčka asociácie GENAS
Veselé a zdravé vinšovačky k novému roku sú za nami.
4. január 2019, 16:07
Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
​Odpoviem hneď na začiatku. Nie. Zisk nie je amorálny, dokonca ani v zdravotníctve.
3. január 2019, 16:38
Oskar Dvořák, expert strany SPOLU na zdravotníctvo
Najväčšiu chybovosť so značným negatívnym dosahom na verejné financie spôsobuje zákon o verejnom zdravotnom poistení. Smernica EÚ jednoznačne definuje, že fyzická osoba podlieha právnym predpisom štátu, v ktorom je zamestnaná.
21. december 2018, 11:39
MUDr. Peter Ottinger
Žiadať obnovenie trestu smrti na Slovensku je vážna vec. Dovolím si tvrdiť, že je to podstatne zásadnejšia téma ako každoročné handrkovanie o percento za  poistencov štátu, hoci práve rozpočet bol hlavnou zdravotníckou témou posledných týždňov.
21. december 2018, 11:36
Monika Toporcerová, Zdravotnícke noviny
Paradoxne existuje niekoľko bežných slov, ktoré sú v zdravotníctve považované za nevhodné až neslušné. Medzi neslušné slovo patrí aj slovo zisk.
12. december 2018, 12:26
Ing. Ľuboš Lopatka
Máme za sebou ďalšie prepoisťovacie obdobie. Dlhodobý trend pokračuje. 
11. december 2018, 15:59
Dušan Zachar, analytik INEKO
Tak napokon predsa. Pôrodnica na východnom Slovensku ohlásila svoj záver.
11. december 2018, 15:54
Jana Andelová, ZdN
Koncom septembra som bol na konferencii Zdravotníckych novín, venovanej okrem iného aj stratifikácii nemocníc.
3. december 2018, 10:53
MUDr. Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva
Lekárske odborové združenie (LOZ) žiada zlepšenie zdravotnej starostlivosti zabezpečením dostatku personálu pri pacientoch. 
3. december 2018, 10:49
Peter Visolajský, predseda LOZ

Stránky