Zdravotnícke noviny

Názory

Je jedno, či je pri moci modrá alebo červená vláda, každá prisahá, že robí všetko pre dobro pacienta. S cenami liekov a doplatkami na ne nie je zrejme spokojný nikto - farmafirmy by chcel ceny vyššie, poisťovne by chceli ceny nižšie a doplatky vyššie, pacienti by chceli ceny čo najnižšie a doplatky žiadne. V priesečníku týchto antagonistických záujmov je rezort, ktorý o tom všetkom rozhoduje a na ktorý všetci svorne nadávajú.

7. február 2013, 13:29
Branislav Janík, redaktor ZdN

Akékoľvek otázky na tému novely zákona 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov by nemali vytesniť pointu, ktorou sú dve roviny úpravy - podozrenie z účelovosti a prospechu záujmov konkrétneho obchodného subjektu a narušenie základných princípov cenovej regulácie.

7. február 2013, 13:29
PharmDr. Ondrej Sukeľ, prvý viceprezident SLeK

Stránky