Zdravotnícke noviny

Názory

Pojem krížové vlastníctvo, ktorý je v tomto kontexte používaný navrhovateľmi zákona, považujem z môjho pohľadu za prekonaný.
13. december 2019, 18:51
Doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD., ekonóm
V sídle Španielskeho úradu pre kontrolu liečiv v Madride sa konalo pracovné stretnutie regionálneho zoskupenia európskej siete EUPATI (Európska akadémia pacientov o te
rapeutických inováciách).
9. december 2019, 10:35
Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.
Žijeme v čase zmien, ktoré sa dotýkajú každého odvetvia a v neposlednom rade aj každého z nás. 
6. december 2019, 09:41
Tomáš Fulajtár, CEO a zakladateľ spoločnosti Grandaliro
Za posledných 30 rokov sa na poste ministra zdravotníctva vystriedalo 15 ministrov. 
5. december 2019, 22:17
MUDr. Jozef Beňačka
Blížia sa voľby. A čím bližšie je tento termín, tým viac budeme počúvať, ako je pre všetkých priorita zdravie a zdravotníctvo.
5. december 2019, 22:02
Jana Andelová, ZdN
Zisk nie je neslušné slovo ani v zdravotníctve. Neetické môže byť len následné použitie zisku.
5. december 2019, 11:01
Ľuboš Lopatka, manažér a bývalý riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia​
Žiadny šéf rezortu zdravotníctva doteraz nepredložil ani len k diskusii nejaký návrh štátnej koncepcie zdravotníctva na obdobie cca 10-15 rokov. 
27. november 2019, 15:16
Robert Mamrilla, Ústav zdravotníckych disciplín VŠZaSP sv. Alžbety
Zákaz zisku sa ako téma ťahá od roku 2007.
25. november 2019, 10:31
Ing. Martin Vlachynský, analytik INESS
Idú voľby a to sa vždy prejaví aj v legislatívnej aktivite strán. Hlavne tých nových, ktoré chcú na seba upútať pozornosť. 
21. november 2019, 12:23
MUDr. Viliam Novotný, MPH predseda strany ŠANCA
Na stole je návrh zákona o zákaze krížového vlastníctva v zdravotníctve. Neprešiel verejnou diskusiou, neobsahuje analýzu dosahov a jeho potenciálna protiústavnosť hrozí drahou súdnou dohrou.
21. november 2019, 12:16
MUDr. Tomáš Szalay, PhD. výkonný riaditeľ Health Policy Institute

Stránky