Zdravotnícke noviny

Názory

Plníte v nemocniciach personálne normatívy? Koľko pacientov bolo v konkrétnych situáciách na konkrétnych oddeleniach a koľko atestovaných a neatestovaných lekárov sa o nich staralo? 
12. jún 2019, 14:46
MUDr. Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia
Predbežné výsledky skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) sú pre mňa horkým sklamaním.
12. jún 2019, 14:37
MUDr. Jana Bendová, PhD., hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo
Vzorom pre zlepšenie zdravotníctva v SR sú modely z malých krajín EÚ
4. jún 2019, 10:28
PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Čím dlhšie ministerstvo s riešeniami otáľa, tým sú peňaženky Slovákov ľahšie
4. jún 2019, 10:20
Oskar Dvořák, expert strany SPOLU na zdravotníctvo
Celá situácia okolo lieku Heberprot-P je z právneho hľadiska značne bizarná
7. máj 2019, 10:03
JUDr. Ivan Humeník
Termín operácie o mesiac a problém pre pacienta dostať sa k internistovi kvôli predoperačnému vyšetreniu – aj také príbehy píše slovenské zdravotníctvo priamo v hlavnom meste
7. máj 2019, 10:01
Monika Toporcerová, ZdN
Pred niekoľkými dňami vyšiel v jednom denníku rozhovor s lekárom, ktorý drzo vyhlásil, že v podstate by pacienti mali mať zodpovednosť za svoje zdravie
7. máj 2019, 09:59
Jana Andelová, ZdN
Mali to byť urgentné príjmy vybudované ako v nemocnici Chicago Hope z amerického seriálu
7. máj 2019, 09:55
MUDr. Ján Černák, MBA, Projektový manažér pre urgentné príjmy Svet zdravia, a. s.
Substitučná liečba pri metabolických vrodených genetických ochoreniach by mala byť kategorizovaná tak, aby pacienti nedoplácali
29. apríl 2019, 15:50
MUDr. Viliam Novotný, MPH, predseda strany ŠANCA
Otázky úhrady ceny liekov z verejného zdravotného poistenia upravuje zákon č. 363/2011 Z. z. 
29. apríl 2019, 15:46
Ivan Humeník, h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.

Stránky