Zdravotnícke noviny

Názory

Zákonom stanovené minimálne mzdové nároky sestier mali predovšetkým zlepšiť ich odmeňovanie
14. február 2020, 10:59
MUDr. Viliam Novotný, MPH, predseda strany ŠANCA
Budúca vláda a zákonodarný orgán budú mať čo robiť, aby zvrátili tento stav
14. február 2020, 10:58
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Ako špecialista sa nemôžem tváriť, že zodpovednosť za moju nesprávnu indikáciu má niekto iný.
6. február 2020, 13:42
MUDr. Andrej Zlatoš, viceprezident Asociácie súkromných lekárov SR pre segment ŠAS
Pretrvávajúcou slabinou je tempo rozvoja, ktoré nestačí naliehavosti témy dlhodobej starostlivosti
25. január 2020, 11:30
PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, generálna manažérka komplexu zariadení a služieb, predsedníčka odborných pracovných skupín MZ SR pre tvorbu ŠDtP pre odbory ošetrovateľstvo a Dlhodobá starostlivosť
Marketingom sa dnes zaoberá nielen firma zameraná na výrobu či distribúciu liekov, ale aj nemocnica.
24. január 2020, 15:18
Tomáš Fulajtar, konateľ spoločnosti Grandaliro (PR)
Zlepšenie podmienok na výkon ošetrovateľskej praxe a praxe v pôrodnej asistencii napreduje len veľmi pomaly
21. január 2020, 10:42
Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a. prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Je vysokopravdepodobné, že aj v roku 2020 bude nevyhnutné ďalšie dofinancovanie sektora.
10. január 2020, 12:49
Ing. Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia a členka predstavenstva Union ZP
Naozaj nezávidím novému ministrovi zdravotníctva.
10. január 2020, 12:46
Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera
Počíta sa so stopercentným plnením plánovaných úspor, čo sa ešte nikdy nestalo.
10. január 2020, 12:43
MUDr. Igor Pramuk, MPH, MHA, viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska
V týchto krajinách, ktoré majú za sebou určite lepšiu a dlhšiu skúsenosť však štát , ako regulátor týchto procesov zvláda svoju funkciu.
13. december 2019, 19:03
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Stránky