Zdravotnícke noviny

Názory

Už sa dosť popísalo a hovorilo o zámere vlády Róberta Fica vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu. Je však viacero momentov, ktoré neboli spomenuté a ktoré sú hodné spomenutia i zváženia. Kedysi sme mali jednu zdravotnú poisťovňu a každý bol viac-menej spokojný, pretože iná alternatíva nebola možná.

14. marec 2013, 11:22
Ing. Peter Michalka

Posunutie zavádzania DRG systému dáva priestor pre dopracovanie nejasného. Nebolo by dobré ani objektívne, aby sme v súčasnosti tvrdili, že DRG je niečo nedomyslené alebo pre slovenské zdravotníctvo nevhodné. Plne si stojím za názorom, že pravý opak je pravdou.

7. marec 2013, 17:13
Ing. Vladimír Heriban, PhD., MSc.

Keď barón Pierre de Coubertin koncom 19. storočia obnovil Olympijské hry a k tým londýnskym v roku 1908 pripojil vetu „nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“, zanechal nadčasový odkaz pre všetky pokolenia. Vznešená to myšlienka, ktorá (ne)očakávane narazila na ľudskú tvorivosť. Je neuveriteľné poučné sledovať, ako sa s týmto odkazom „vysporiadali“ mnohí politici. Aj na Slovensku.

7. marec 2013, 16:15
Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov nesúhlasí s vytvorením jedenástej stavovskej organizácie, Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Podľa ministerstva zdravotníctva ako navrhovateľa novely problémy aplikačnej praxe vraj ukázali, že pre zdravotníckych záchranárov je úprava nevyhnutná vzhľadom na plnenie povinností sústavného vzdelávania a jeho hodnotenia a zriadenie komory sa javí ako najefektívnejšie riešenie a je prianím dotknutých subjektov...

7. marec 2013, 16:14
Bc.Janka Strápková,prezidentka SK MTP

Ťažko sa bojuje na viacerých frontoch. Túto vetu by si mali opakovať všetci zástupcovia zdravotníckych odborov. Pretože pár tisíc zdravotníkov je menej ako desiatky tisíc zdravotníkov. A všetkým ide o to isté. Tak prečo sa nespojiť? Namiesto toho občas začujeme o letákoch v jednej nemocnici, o odmietnutí služieb v druhej nemocnici, o proteste pred parlamentom... A výsledok? Žiadny. Platy sestier stále ležia na Ústavnom súde, o letákoch sa šéf lekárskych odborov dozvie z médií a protest pred parlamentom si poslanci (možno) pozrú večer v správach...

28. február 2013, 15:32
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN

O tom, že oddlžovanie štátnych nemocníc je nesystémové a voči iným poskytovateľom nespravodlivé, sa hovorí už niekoľko rokov. Napriek tomu každá vláda urobí to isté. A zakaždým nezabudne spomenúť, že je to naposledy, že je to preto, lebo... Tentoraz to bolo inak. O tom, že sa do štátnych nemocníc opäť naliali peniaze, sme sa dozvedeli až zo správy Sociálnej poisťovne o záväzkoch zdravotníckych zariadení.
Vláda to pritom potichučky schválila ešte v decembri. Potom sa ľahko hovorí o úspešnom znižovaní zadĺženosti...

28. február 2013, 15:25
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN

Situáciu v zariadeniach sociálnych služieb celé roky nikto nerieši. Chodíme od ministerstva práce k ministerstvu zdravotníctva, ale márne... Ministerstvo práce presadzuje filozofiu, že radšej nech poskytne opatrovateľ neodbornú starostlivosť ako žiadnu. V zariadeniach sú ľudia so stupňom postihnutia 5 – 6, normatív pracovníkov určuje zákon 448/2008 o sociálnych službách, podľa ktorého má byť 60 percent odborného personálu. K nemu sa ráta aj opatrovateľ s 220-hodinovým kurzom, ale hlavne sociálny pracovník.

28. február 2013, 00:00
PhDr. Margita Kostúriková

Opätovné zavedenie odporúčacích lístkov praktických lekárov k špecialistom problém manažmentu pacienta nerieši. Lístky nezaručia, že všeobecný lekár bude mať lepší prehľad o liečbe svojho pacienta v ambulancii špecialistu. Nezaručia teda, aby mal informácie o neefektívne predpísaných liekoch či liekoch, ktoré by mohli mať nežiaduce účinky v kombinácii s inou predpísanou liečbou. Pacient ani špecialista nie sú povinní priniesť všeobecnému lekárovi informáciu o diagnóze a jej liečbe.

21. február 2013, 19:47
JUDr. Eva Madajová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Opätovné zavedenie tzv. výmenných lístkov spôsobí, že človek napríklad s bolesťami kolena alebo chrbta bude hodiny tráviť v tej istej čakárni s ľuďmi, ktorí majú napríklad chrípku. Tomu ťažko rozumieť, asi naozaj dôvodom je to, aby do štátneho rozpočtu prišlo viac peňazí.

21. február 2013, 13:37
Ivan Uhliarik (KDH), poslanec NS SR

Svetová zdravotnícka organizácia urobila v roku 2011 prieskum úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. O výsledkoch vlani opakovane diskutovala s ministerstvom zdravotníctva, zástupcami poisťovní, odborných spoločností lekárov, SLK a ďalšími zástupcami poskytovateľov. V hodnotení primárnej starostlivosti sme medzi najhoršími štátmi v Európe. Patríme ku krajinám, ako sú Turecko, Grécko, Bulharsko a Maďarsko, lepšie výsledky má Česko, ale aj Rumunsko. Prečo je to tak?

21. február 2013, 13:35
MUDr. Peter Lipták,predseda sekcie VLD Slovenskej lekárskej komory

Stránky