Zdravotnícke noviny

Názory

Prezident Asociácie súkromných lekárov MUDr. Ladislav Pásztor. MSc., účelovo zavádza verejnosť.
21. október 2013, 11:40
Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2014 je pre zdravotníctvo absolútne nevyhovujúci.

17. október 2013, 14:45
MUDr. Peter Visolajský, predseda LOZ

Štátny rozpočet na rok 2014, ktorý schválila vláda, nebol prerokovaný a schválený vo veľkej tripartite a poslanci parlamentu o ňom budú ešte len rokovať v troch čítaniach.

17. október 2013, 14:35
MUDr. Ladislav Pásztor, MSc., prezident ASL SR

Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok a v ňom 4 percentá z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za poistencov štátu nie sú dôvodom na radosť.

17. október 2013, 14:25
MUDr. Richard Raši, MPH.,predseda parlamentného zdravotníckeho výboru

Lekárske odborové združenie dlhodobo podporuje snahy sestier a pôrodných asitentiek.

.
14. október 2013, 10:34
MUDr. Peter Visolajský, predseda LOZ

Hlasovanie trnavského krajského parlamentu na privatizáciu župných nemocníc je fackou občanom.  

10. október 2013, 13:00
MUDr. Ivan Uhliarik, poslanec NR SR za KDH

Najväčším nepriateľom slovenského zdravotníctva je zvyk.

8. október 2013, 14:22
MUDr. Peter Olajoš, viceprezident RLK Nitra

Po turbulenciách v roku 2011, ktoré po nezvládnutí riadenia rezortu vyvrcholili ostrým štrajkom lekárov je v súčasnosti situácia výrazne stabilnejšia. 

4. október 2013, 19:22
MUDr. Richard Raši, MPH. predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo

V máji bola na 19. schôdzi parlamentu schválená novela zákona, ktorá kriminalizuje ľudí pracujúcich v rezorte zdravotníctva.

4. október 2013, 14:32
Doc. MUDr. Michal Lesay, PhD.

Od roku 2016 by sme ako poslední v EÚ mali zaviesť DRG systém, zoznam zdravotných výkonov uzrel už svetlo sveta. 

4. október 2013, 14:20
Branislav Janík, redaktor ZdN

Stránky