Zdravotnícke noviny

Názory

Poplatky v zdravotníctve sú a aj budú večnou témou. Témou so zarytými podporovateľmi aj odporcami.
14. február 2014, 09:37
MUDr. Richard Raši, MPH, predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo
Súčasné spektrum preventívnych prehliadok treba upraviť.
11. február 2014, 09:55
MUDr. Peter Pekarovič
V úvode by som chcela zdôrazniť, že snem SK SaPA, ktorý sa konal vlani marci, ma neodvolal, ale z funkcie som odstúpila.
5. február 2014, 09:05
PhDr. Mária Lévyová, exprezidentka SK SaPA
Bolo by dobré začínať rok s pocitom pracovnej pohody, v ktorej sa zbavujeme zbytočných prekážok a obmedzení, ale aj zbytočných bezúčelových a nezmyselných úkonov, ktorých jedinou úlohou je brzdiť dobre zabehnutú prácu.
4. február 2014, 08:25
MUDr. János Icsó, CSc., Revúca
Na rokovaní odvetvovej tripartity ministerstva zdravotníctva sa začiatkom decembra preberal pracovný návrh novely zákona o poskytovateľoch.
23. január 2014, 09:55
MUDr. Peter Ottinger
Každý hovorí o tom, že zdravotníctvo potrebuje viac peňazí, ale o koncepčnej zmene, sme sa zatiaľ nedozvedeli.
15. január 2014, 12:20
MUDr.Ladislav Pásztor,MSc., prezident ASL SR
Lepšie už bolo. Môžu si povedať lekári, sestry a pacienti pri pohľade na tohtoročný rozpočet.
14. január 2014, 09:20
MUDr. Katarína Kafková, prezidentka ZZP SR
Zdravotníci, teda lepšie povedané príslušný ministerský rezort, má na krku ďalšiu sekeru.
10. december 2013, 14:10
Ing. Radomír Vereš, riaditeľ úseku financií, Dôvera zp
Kto tvrdí, že nemocnica je v zisku, nevie, čo hovorí, žongluje s číslami, alebo si užíva nadštandardné výhody od poisťovní.
3. december 2013, 10:35
MUDr. Peter Ottinger
Akreditácia vzdelávania zdravotníkov je dnes výsledkom komplexného procesu, zloženého z činnosti organizátora, ktorý predkladá program a z činnosti osobitnej inštitúcie SACCME alebo SLK, ktoré zhodnotia konkrétne podujatie, pridelia mu zodpovedajúci počet kreditov a vyberú od organizátora príslušný poplatok.
27. november 2013, 14:25
MUDr. Peter Lipták, predseda sekcie VLD SLK

Stránky