Zdravotnícke noviny

Názory

Odbory navrhovali ponechať súčasné odmeňovanie, rešpektované podľa zrušeného zákona 62/2012 o minimálnych mzdových nárokoch sestier a rozšíriť ho pre všetky lôžkové zariadenia bez ohľadu na zriaďovateľa.
13. marec 2014, 10:56
Mgr. Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA
Z toho, čo uviedla komora k výsledkom auditu, je jasné - treba zrušiť poistenie právnej ochrany členov, lebo nemajú peniaze.
11. marec 2014, 13:05
PhDr. Mária Lévyová, exprezidentka SK SaPA
Návrh zákona o odmeňovaní, vypracovaný komorou, treba vnímať ako vstupnú elementárnu ideu, adresovanú vláde.
11. marec 2014, 12:50
Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA
Verejnosť si prečítala informáciu ministerstva zdravotníctva, týkajúcu sa platov lekárov i sestier.
27. február 2014, 13:03
MUDr. Marian Kollár, prezident SLK
Protestujeme proti tomu, aby sa dekan Lekárskej fakulty UK vyjadroval dehonestujúco na adresu vzdelania sestier a spochybňoval vzdelanie v ošetrovateľstve.
24. február 2014, 08:08
Ing. Mgr. Ľubica Kočanová, predsedníčka ASAP
Aktuálne mzdové požiadavky sestier sú prejavom tragikomédie celého slovenského zdravotníctva.
24. február 2014, 07:58
Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc, dekan LF UK
Sestry nepotrebujú nový zákon, ktorý by im priznal vyššie platy.
24. február 2014, 07:22
MUDr. Ivan Uhliarik (KDH), exminister zdravotníctva
Projekt zavedenia jednej zdravotnej poisťovne na Slovensku je stále aktuálny.
21. február 2014, 08:30
JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva
Rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov pre dospelých je určite krok správnym smerom.
17. február 2014, 13:07
MUDr. Ladislav Pásztor, MSc., prezident ASL SR
Poplatky v zdravotníctve sú a aj budú večnou témou. Témou so zarytými podporovateľmi aj odporcami.
14. február 2014, 09:37
MUDr. Richard Raši, MPH, predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo

Stránky