Zdravotnícke noviny

Názory

Predkladateľ návrhu štátneho rozpočtu podcenil situáciu v zdravotníctve a nedomyslel možné dôsledky reštrikčného rozpočtu na fungovanie zdravotníckych zariadení, postavenie zamestnancov a v konečnom dôsledku aj na rozsah a kvalitu zdravotnej starostlivosti.

9. september 2013, 15:33
Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS

Do konca roka má mať Slovensko vyše 380 000 nezamestnaných.

9. september 2013, 09:16
Branislav Janík, redaktor ZdN

Zverejnený návrh štátneho rozpočtu na budúci rok potvrdzuje, že verejné financie sú pod tlakom a nedokážu zabezpečiť dostatočné zdroje na fungovanie zdravotníctva.

22. august 2013, 18:33
MUDr. Tomáš Szalay, Health Policy Institute

Jeseň je ročné obdobie, keď to zvykne na politickej scéne vrieť.

22. august 2013, 17:00
MUDr. Viliam Novotný (SDKÚ-DS), člen parlamentného zdravotníckeho výboru

Sestry a pôrodné asistentky boli opäť oklamané.

22. august 2013, 16:43
Mgr. Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA

Domnievam sa, že záujem medzi študentmi medicíny o odbor všeobecné praktické lekárstvo (VPL) pozvoľna narastá.

8. august 2013, 19:33
MUDr. Lenka Dvoŕáková, praktická lekárka ČR

Rovnako antická, ako aj súčasná medicína vie o výnimočných biologických vlastnostiach striebra.

8. august 2013, 19:03
prof.PharmDr.Ján Kyselovič CSc., Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK

Kľúčovým procesom v systéme zdravotníctva je primárna starostlivosť.

8. august 2013, 14:44
Katarína Šterbová, redaktorka Zdravotníckych novín

Obecne je spoločnosť voči drogám ako nikotín, alkohol či marihuana až priveľmi tolerantná.

8. august 2013, 12:33
Branislav Janík, redaktor Zdravotníckych novín

Európsky parlament pred niekoľkými dňami presadil systém spoločného nákupu vakcín, ktorý by mal znížiť ich cenu pre jednotlivé členské štáty.

25. júl 2013, 18:52
Ing. Marián Fillo, Sloboda v očkovaní - necenzurované informácie o očkovaní

Stránky