Zdravotnícke noviny

Názory

Sestry a pôrodné asistentky boli opäť oklamané.

22. august 2013, 16:43
Mgr. Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA

Domnievam sa, že záujem medzi študentmi medicíny o odbor všeobecné praktické lekárstvo (VPL) pozvoľna narastá.

8. august 2013, 19:33
MUDr. Lenka Dvoŕáková, praktická lekárka ČR

Rovnako antická, ako aj súčasná medicína vie o výnimočných biologických vlastnostiach striebra.

8. august 2013, 19:03
prof.PharmDr.Ján Kyselovič CSc., Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK

Kľúčovým procesom v systéme zdravotníctva je primárna starostlivosť.

8. august 2013, 14:44
Katarína Šterbová, redaktorka Zdravotníckych novín

Obecne je spoločnosť voči drogám ako nikotín, alkohol či marihuana až priveľmi tolerantná.

8. august 2013, 12:33
Branislav Janík, redaktor Zdravotníckych novín

Európsky parlament pred niekoľkými dňami presadil systém spoločného nákupu vakcín, ktorý by mal znížiť ich cenu pre jednotlivé členské štáty.

25. júl 2013, 18:52
Ing. Marián Fillo, Sloboda v očkovaní - necenzurované informácie o očkovaní

Som lekárom operačného odboru viac ako 35 rokov a nie je mi ľahostajná situácia v zdravotníctve, ktorú možno charakterizovať slovami – nerovnováha, diskriminácia a chaos.

25. júl 2013, 16:52
MUDr. Peter Ottinger

Podobne ako u nás, aj v Rusku je väčšina lekárov primárneho kontaktu starších ako 50 rokov. 

25. júl 2013, 14:52
Branislav Janík, redaktor ZdN

Zdravotnícki pracovníci pôsobia vo veľmi zložitých podmienkach.

11. júl 2013, 17:55
Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Pikantné je, že vláda 2006 – 2010 poskytla návratnú pomoc splatnú 15 rokov a vláda 2010 - 2012 ju odpustila!

11. júl 2013, 16:52
MUDr. Peter Ottinger

Stránky