Zdravotnícke noviny

Názory

My, dolupodpísaní zdravotnícki pracovníci,
12. marec 2020, 10:32
Igor Krupa, Martin Sedmina, Majka Bohunčáková Bizeová, Veronika Kurilová, Andrej Thurzo
Tento článok bol pripravený advokátskou kanceláriou Kinstellar na základe často diskutovaných otázok našich klientov a obsahuje kľúčové právne odporúčania pre zamestnávateľov na Slovensku v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19.
11. marec 2020, 20:10
Adam Hodoň, Partner; Viliam Myšička, Partner; Peter Kováč, Of Counsel, Kinstellar
ANS už pred takmer dvoma týždňami oficiálne listom požiadala MZ SR o pomoc pri zabezpečení dodania osobných ochranných pomôcok zo Štátnych hmotných rezerv
11. marec 2020, 14:14
Asociácia nemocníc Slovenska
Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, kde máme už pacientov s potvrdeným koronavírusom
10. marec 2020, 10:20
MUDr. Michaela Macháčová Viceprezidentka SSVPL
Profesionálny zdravotný personál má v prvom rade pomáhať ľudom
28. február 2020, 10:58
Adam Gaľa, spoluzakladateľ firmy Grandaliro (PR)
Najväčším problémom slovenského zdravotníctva nie je ani tak nedostatok lekárov, ako ich zlé rozmiestnenie
26. február 2020, 16:38
Ing. Ľuboš Lopatka
Ak chceme pomôcť pacientovi, tak „viac štátu nepomôže“.
25. február 2020, 13:30
Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera
Bývalí aj budúci vládcovia zdravotníctva sa predháňajú v tom, čo všetko štát musí a čo všetko urobí.
25. február 2020, 11:52
MUDr. Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva
MZ kvalitu v ZZS, ktorá je jeho zákonným záujmom, v posledných 12 mesiacoch bezpríčinne pravidelne poškodzuje trojakým spôsobom
14. február 2020, 12:39
PhDr. Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby
Čo sa týka mzdového ohodnotenia, ministerstvo zdravotníctva s plnou vážnosťou monitoruje stav ohodnotenia sestier v systéme
14. február 2020, 11:04
Ministerstvo zdravotníctva SR

Stránky