Zdravotnícke noviny

Názory

Zdá sa, že sestry otvorili Pandorinu skrinku, ktorú sa teraz kde-kto pokúša zavrieť, ale pomerne ťarbavo.

19. september 2013, 14:28
Branislav Janík, redaktor Zdravotníckych novín

Pred rokom 1999 lôžkové zdravotnícke zariadenia boli zadelené do viacerých typov.

19. september 2013, 14:21
MUDr. Štefan Zelník, PhD., Žilina

Vláda začala testovať reakcie na rozpočet na rok 2014.

11. september 2013, 10:52
Ing. Róbert Bukvay, PhD.,vedúci oddelenia kontrolingu poisťovne Dôvera

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nezabúda ani po dvoch rokoch na úspešnú petíciu z roku 2011 s názvom Keď sa my nepostaráme o seba, kto sa postará o vás?

9. september 2013, 17:33
Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA

Keďže ZdN čítajú čitatelia, primerane zorientovaní v problematike slovenského zdravotníctva, prejdime hneď k hlavným dôvodom „neradostnej perspektívy“.

9. september 2013, 17:33
MUDr. Eduard Kováč, Bratislava

Predkladateľ návrhu štátneho rozpočtu podcenil situáciu v zdravotníctve a nedomyslel možné dôsledky reštrikčného rozpočtu na fungovanie zdravotníckych zariadení, postavenie zamestnancov a v konečnom dôsledku aj na rozsah a kvalitu zdravotnej starostlivosti.

9. september 2013, 15:33
Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS

Do konca roka má mať Slovensko vyše 380 000 nezamestnaných.

9. september 2013, 09:16
Branislav Janík, redaktor ZdN

Zverejnený návrh štátneho rozpočtu na budúci rok potvrdzuje, že verejné financie sú pod tlakom a nedokážu zabezpečiť dostatočné zdroje na fungovanie zdravotníctva.

22. august 2013, 18:33
MUDr. Tomáš Szalay, Health Policy Institute

Jeseň je ročné obdobie, keď to zvykne na politickej scéne vrieť.

22. august 2013, 17:00
MUDr. Viliam Novotný (SDKÚ-DS), člen parlamentného zdravotníckeho výboru

Sestry a pôrodné asistentky boli opäť oklamané.

22. august 2013, 16:43
Mgr. Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA

Stránky