Zdravotnícke noviny

Názory

Potešiteľnou skutočnosťou je, že na vzniknutú situáciu pomerne promptne a veľmi účinne zareagovali viaceré subjekty
 
10. máj 2020, 09:31
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., predseda ARS CME, viceprezident SLS
Zdravotník – ako volič – nezaujíma nikoho.
7. máj 2020, 13:02
MUDr. Jozef Beňačka
Dnes však pre nedostatok lôžkových kapacít vozia Holanďania kritických pacientov do nemeckých nemocníc.
5. máj 2020, 12:20
MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.
Niektoré vyjadrenia nového šéfa rezortu znejú nie práve najuspokojivejšie. 
5. máj 2020, 12:08
Jana Andelová, ZdN
Nepomôže výhovorka typu, že také niečo sme ešte nezažili.
3. máj 2020, 11:05
MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov
Dostatočná znalosť cien liekov a vplyvu na rozpočet sa limitne blíži k nule
30. apríl 2020, 13:27
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA) Na valnom zhromaždení Európskeho projektu EU netHTA JA 3 (2016 – 2020) v Bruseli zvolený za člena výkonného výboru na roky 2016 až 2018
Je rozumné ešte vydržať v reštriktívnych opatreniach. V krajinách, kde zvoľňujú situáciu, začínajú znova narastať počty prípadov a úmrtí
22. apríl 2020, 10:44
doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, Ústav epidemiológie LF UK, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave
Spor o podfinancovaný ambulantný sektor v čase pandémie priniesol ďalšie napätie.
21. apríl 2020, 11:48
Monika Toporcerová, ZdN
Bory nevznikajú preto, aby konkurovali iným bratislavským nemocniciam.
21. apríl 2020, 11:42
Jozef Mathia Investičný manažér v Penta Investments
Po skúsenostiach s nedostupnosťou ochranných pomôcok vieme, že pomoc zo strany štátu nie je samozrejmá
21. apríl 2020, 11:28
PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, generálna manažérka komplexu zariadení a služieb, predsedníčka Odborných pracovných skupín MZ SR pre tvorbu ŠDTP pre odbory ošetrovateľstvo a dlhodobá starostlivosť

Stránky