Zdravotnícke noviny

Názory

Nie všetkým sestrám a pôrodným asistentkám stúpla mzda o 10 – 16 % tak, ako to uviedlo MZ
20. marec 2019, 12:37
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.je prezidentka SKSaPA
Možnosť vyjadrovať sa o pomeroch v zdravotníckom zariadení naráža aj na inštitút povinnej mlčanlivosti
19. marec 2019, 15:35
Ivan Humeník, Miriam Tipanová, h&h PARTNERS advokátska kancelária (hhpartners.eu, medipravnik.sk)
Pre poskytovateľov ZZS bude zriadenie nových posádok RZP-S znamenať veľkú výzvu
15. marec 2019, 13:48
PhDr. Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby
Zdravotná starostlivosť je zabezpečená v plnom rozsahu
7. marec 2019, 13:53
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Krajina tanca, cigár a rumu nám ponúkla zázračný liek
7. marec 2019, 13:51
Jana Andelová, ZdN
To, že na Slovensku máme akútny nedostatok zdravotníckeho personálu je fakt
7. marec 2019, 13:49
​ Jozef Mathia, investičný manažér v Penta Investments
Výrazy reprofilácia či rušenie oddelení sú nepopulárne
7. marec 2019, 13:46
Monika Toporcerová, ZdN
Lekári FBLR chcú novelizovať vyhlášku
5. marec 2019, 15:45
MUDr. Peter Ottinger
Dozvedeli sme sa to, čo dávno tušíme. Lekárnici sú „skupinou“, ktorej práca je dostatočným dôvodom na „nerovné zaobchádzanie“. 
5. marec 2019, 15:40
Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory
Pre uplatnenie novelizovaných pravidiel by nemalo byť rozhodujúce, či sestra pracuje v ambulancii alebo v nemocnici.
27. február 2019, 12:27
Ivan Humeník, Michal Kočiš, h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., www.hhpartners.eu

Stránky