Zdravotnícke noviny

Názory

Viac štátu bude znamenať viac mlčanlivosti a utajovania?
22. máj 2020, 17:24
Jana Andelová, ZdN
Poisťovne zaviedli vo výkonoch štatút telekonzultácie rôznych úrovní a výkon predpisu opakovaného receptu
20. máj 2020, 14:36
MUDr. František Špaček, chirurg, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
V súčasnom období boja s koronavírusom majú sestry svoje nezastupiteľné miesto.
20. máj 2020, 14:30
doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD., PhDr. Dagmar Magurová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra ošetrovateľstva
Rok 2020 je pre sestry významným rokom. 
20. máj 2020, 11:44
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo
Mali sme na Slovensku zatiaľ šťastie, že sme neokúsili skúsenosť niektorých západoeurópskych krajín.
20. máj 2020, 09:34
Martin Hrežo, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Penta Hospitals International, a. s.
Nikto nič nevie, nikto nič nemôže ani povedať. 
16. máj 2020, 10:26
Jana Andelová, ZdN
Všetci túžime po tom, aby sa veci vrátili do normálu. 
13. máj 2020, 12:27
Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Zdravotníci ešte stále nezanevreli na „systém“ a chcú situácii pomôcť
13. máj 2020, 12:19
PhDr. Silvia Pekarčíková, riaditeľka Odboru zdravotníctva ŽSK
Takí by sme mali byť my, zdravotníci, všetci... 
13. máj 2020, 12:16
Monika Toporcerová, ZdN
Niektoré ambulancie je potrebné transformovať na posádky rendez-vous
13. máj 2020, 12:12
Mgr. František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

Stránky