Zdravotnícke noviny

Názory

Bývalí aj budúci vládcovia zdravotníctva sa predháňajú v tom, čo všetko štát musí a čo všetko urobí.
25. február 2020, 11:52
MUDr. Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva
MZ kvalitu v ZZS, ktorá je jeho zákonným záujmom, v posledných 12 mesiacoch bezpríčinne pravidelne poškodzuje trojakým spôsobom
14. február 2020, 12:39
PhDr. Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby
Čo sa týka mzdového ohodnotenia, ministerstvo zdravotníctva s plnou vážnosťou monitoruje stav ohodnotenia sestier v systéme
14. február 2020, 11:04
Ministerstvo zdravotníctva SR
Zákonom stanovené minimálne mzdové nároky sestier mali predovšetkým zlepšiť ich odmeňovanie
14. február 2020, 10:59
MUDr. Viliam Novotný, MPH, predseda strany ŠANCA
Budúca vláda a zákonodarný orgán budú mať čo robiť, aby zvrátili tento stav
14. február 2020, 10:58
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Ako špecialista sa nemôžem tváriť, že zodpovednosť za moju nesprávnu indikáciu má niekto iný.
6. február 2020, 13:42
MUDr. Andrej Zlatoš, viceprezident Asociácie súkromných lekárov SR pre segment ŠAS
Marketingom sa dnes zaoberá nielen firma zameraná na výrobu či distribúciu liekov, ale aj nemocnica.
24. január 2020, 15:18
Tomáš Fulajtar, konateľ spoločnosti Grandaliro (PR)
Zlepšenie podmienok na výkon ošetrovateľskej praxe a praxe v pôrodnej asistencii napreduje len veľmi pomaly
21. január 2020, 10:42
Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a. prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Je vysokopravdepodobné, že aj v roku 2020 bude nevyhnutné ďalšie dofinancovanie sektora.
10. január 2020, 12:49
Ing. Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia a členka predstavenstva Union ZP
Naozaj nezávidím novému ministrovi zdravotníctva.
10. január 2020, 12:46
Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera

Stránky