Zdravotnícke noviny

Názory

To, že potrebujeme upratať v nemocniciach, preukazujú aj ich každoročné výsledky.
1. júl 2020, 13:11
Miriama Letovanec, Implementačná jednotka, Úrad vlády SR
Súčasný vládny ansámbel sa vyžíva v predstavách, čo všetko dokáže štát pod jeho taktovkou.
25. jún 2020, 15:12
​MUDr. Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva
Aby neostalo len „jednoduchučké“ využívanie momentu víťazstva štátu.  
25. jún 2020, 15:05
JUDr. Ivan Humeník, PhD. h&h PARTNERS advokátska kancelária
Rovnako, pozitívny nález nie je žiadnou garanciou, že pacient už nie je šíriteľom nákazy 
19. jún 2020, 15:47
Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc,. metodik – analytik VšZP
Onkologická diagnostika a liečba je neodkladná, na druhej strane je evidentné, že onkologickí pacienti sú vysoko rizikoví na infekčné komplikácie aj bez pandémie.
3. jún 2020, 13:21
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS)
Naopak, lôžkovú časť sme za posledné obdobie mali využitú úplne.
3. jún 2020, 13:16
MUDr. Pavel Bician, zástupca prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
Okrem epidémie máme dva ďalšie problémy s rádioterapiou: technologické zaostávanie a nedostatočnú vybavenosť pracovísk. 
3. jún 2020, 13:05
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA, primár Oddelenia radiačnej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, hlavný odborník MZ pre radiačnú onkológiu
Hlavne pacienti s postihnutím pľúc sú jednou z najrizikovejších skupín. 
3. jún 2020, 12:59
MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu
V pracovných zmluvách predsa majú záchranári inú náplň.
28. máj 2020, 09:39
Monika Toporcerová, ZdN
Ak by sa vyšetrenie protilátok realizovalo na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva, bolo by možné posúdiť premorenosť populácie vírusom a odhadnúť stav tzv. kolektívnej imunity.
26. máj 2020, 00:00
MUDr. Marian Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR

Stránky