Zdravotnícke noviny

Názory

Zdrojov zase nebude dostatok

10. január 2020 - Počíta sa so stopercentným plnením plánovaných úspor, čo sa ešte nikdy nestalo.
Rozpočet pre zdravotníctvo je predstaviteľmi vlády označovaný ako víťaz z hľadiska zvýšenia zdrojov v porovnaní s inými rezortmi. Podľa nás je však rovnako dôležité aj hovoriť o tom, čo je dôvodom zvýšenia a či je celková suma financií dostatočná. Chronické sťažnosti predstaviteľov sektora začínajú pôsobiť monotónne až do momentu, keď si nepovieme aj druhú časť tohto rébusu. Nechceme spochybňovať zákonné nároky zamestnancov, ktoré prijala vláda a parlament a ktoré naozaj do istej miery pomáhajú stabilizovať personál.

Nerozumieme však tomu, prečo musíme o tieto zákonné nároky, ktoré sú priznané predstaviteľmi rezortu a vlády zároveň s prísľubom ich kompenzácie, neustále bojovať a byť vďační, ak sa po mesiacoch dokazovania nárokov a opodstatnenosti dočkáme aspoň akého-takého naplnenia sľubov. Sľubov, ktoré sú s ľahkosťou prenesené na poskytovateľov a ich následná vymožiteľnosť je nekonečný boj.

Nevidíme ani dôvod vzbudzovať v nás pocit viny s podtitulkom veď máte najviac... áno, máme, ale my sme si benefity a prísľub ich kompenzácie nevymysleli, aj keď ich kvitujeme. Oveľa férovejšie je povedať, že v rezorte je dostatočné zvýšenie na pokrytie všetkých zákonných nárokov (nehovoriac o vnútornej zadlženosti v podobe prístrojov a infraštruktúry).

Otázne je, či to je pravda. Podľa nás nie. Zdrojov zase nebude dostatok. ANS spracovávala potrebu zvýšenia zdrojov z dôvodu zákonných nárokov a obligatórnych benefitov od augusta do októbra 2019 tak, aby sme stihli dať relevantné podklady MZ a HSR SR. Doslova na každého zamestnanca ANS (24 500). Výsledkom je potreba 70 mil. € na rok 2020. Napriek tomu sa v rozpočte objavila suma za celý rezort 99 mil. €. Prepočty z minulých rokov hovoria, že pomer ANS a nemocníc a ústavov v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ je približne 1:1. Ak stačí týmto nemocniciam 29 mil. €, tak buď sme sa mýlili v minulosti, alebo to nesvedčí o korektnej príprave na rozpočet. Podľa nás teda v tejto položke pre štátne nemocnice chýba cca 40 mil. €.

Ďalšou kapitolou sú úspory. Počíta sa s ich 100 % plnením, čo sa ešte nikdy nestalo. Tam je otáznych ďalších cca 40 – 50 mil. €. Ďalšou položkou sú napríklad kapitálové výdavky, ktoré v prípade prístrojovej techniky so sebou prinášajú aj zazmluvnenie zo strany zdravotných poisťovní. Inými slovami ďalšie zdroje, s ktorými rozpočet nepočíta. Podľa nášho odhadu bude potrebných na rok 2020 ďalších 200 mil €.

Sme za to, aby sme si po tom, ako sme začali hovoriť a počítať, koľko nám chýba personálu, začali hovoriť pravdu aj o tom, čo chceme (Slovensko) a koľko to bude stáť, a nie spoliehať sa na to, veď to sa nejako v priebehu roka dofinancuje, ako odznelo vo výbore pre zdravotníctvo NR SR, ktorý mimochodom neodsúhlasil návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022. A to je tiež určitý signál.
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Igor Pramuk, MPH, MHA, viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 62