Zdravotnícke noviny

Názory

Zdravotníci - občania či nevoľníci?

16. máj 2013 - Štát nahrádza riešenie problémov rezortu represívnymi opatreniami.

V týchto dňoch eskaluje tendencia kriminalizácie zdravotníkov a obmedzovania vykonávať povolanie prerokovávaním pozmeňujúceho návrhu poslanca Jozefa Valockého k návrhu novely trestného zákona 300/2005 a niektorých ďalších zákonov na 19. schôdzi Národnej rady SR.

Nevoľníci riešia dilemu

Je namieste položiť si otázku, či sú sestry a pôrodné asistentky rovnocennými občanmi štátu, alebo len nevoľníkmi, ktorým štát obmedzuje právo domáhať sa požiadaviek súvisiacich nielen s výkonom ich povolania, ale aj spravodlivým ohodnotením a pritom neponúka žiadne sociálne, spoločenské a morálne benefity. Zdravotníci sa ocitajú pred dilemou, či stojí vôbec za to ostať v povolaní a v rezorte. Sestry a pôrodné asistentky doslova za pár eur vykonávajú povolanie, ktorého súčasťou je veľká psychická záťaž, fyzicky náročné výkony. Posudzujú, plánujú, realizujú a kontrolujú ošetrovateľskú starostlivosť, majú často na starosti v jednej zmene aj 30 pacientov, ktorí sú imobilní, odkázaní aj na základnú starostlivosť v hygiene a výžive, ktorá je z časového hľadiska najnáročnejšia. Asistujú lekárovi pri jednotlivých diagnostických či terapeutických výkonoch, realizujú výkony samostatne a vedú príslušnú dokumentáciu. To všetko v denných aj v nočných hodinách, počas sviatočných dní, keď si ostatní užívajú pohodu v rodine, venujú sa blízkym a koníčkom.

Nie sestry, ale manažérky pacientov

Kriminalizácia potenciálnej snahy sestier o vymáhanie ich legitímnych požiadaviek tak nadväzuje na viaceré štátom už dovolené obmedzovanie zdravotníckych pracovníkov. Sú to delené úväzky, ktoré sa napriek tomu, že takéto praktiky nemajú v iných členských štátoch EÚ obdobu, sa u nás stali realitou, a to bez akéhokoľvek zásahu regulačného orgánu. Povolania sestry a pôrodnej asistentky sú smernicami EÚ regulované povolania.

Celý názor si prečítate v ZdN, č. 20/2013

Sekcia: Názory Autor: Mgr. Iveta Lazorová, poverená výkonom funkcie prezidentky SK SaPA
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 131