Zdravotnícke noviny

Názory

Zdravotná starostlivosť nebola obmedzená

3. jún 2020 - Naopak, lôžkovú časť sme za posledné obdobie mali využitú úplne.
Na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP v Banskej Bystrici sme zatiaľ nediagnostikovali ani neliečili dieťa s COVID-19 (k 15. 5. 2020). Podľa publikovaných informácií z Číny z 21. 2. 2020 bolo potvrdených 300 prípadov u detí. Autori predpokladajú, že deti s rakovinou sú na tento koronavírus citlivejšie, pretože ich imunitná funkcia môže byť znížená. Deťom s onkologickým ochorením sa odporúča v prípade normálneho fyzického stavu podávať chemoterapiu po podrobnom vyhodnotení rizika z podania chemoterapie. U detí so stabilizovaným ochorením je potrebné zvážiť miernu redukciu chemoterapie alebo predĺženie intervalu medzi cyklami. Kolegovia z Talianska, z najviac postihnutej oblasti Lombardie, publikovali 18. 3. 2020 odporúčania počas pandémie, ale rovnako ako u nás v tom čase nemali ani jedného detského pacienta s hematoonkologickým ochorením alebo po transplantácii kostnej drene.

Naša klinika počas pandémie pracovala aj aktuálne pracuje bez akéhokoľvek obmedzenia v poskytovaní diagnostiky alebo liečby onkologického ochorenia. S cieľom zvýšiť bezpečnosť detí s onkologickým ochorením, sprevádzajúcich osôb sa vďaka vedeniu našej nemocnice podarilo zaviesť ich testovanie na COVID-19 pred plánovanou hospitalizáciou. Vytvorili sme dve skupiny lekárov a sestier, ktorí neboli vo vzájomnom kontakte, aby v prípade, že by v niektorej zo skupín došlo ku kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID-19 s následnou nutnosťou karantény týchto osôb, bola zabezpečená kontinuita zdravotnej starostlivosti bez ohrozenia prerušenia zdravotnej starostlivosti pacientov.

Ako som uviedol, zdravotná starostlivosť o detských onkologických pacientov na našej klinike nebola nijakým spôsobom obmedzená, naopak, lôžkovú časť sme za posledné obdobie mali využitú úplne.

Rád by som uviedol, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti na najvyššej možnej úrovni považujeme za samozrejmosť. No keďže onkologické ochorenie zasiahne celú rodinu dieťaťa, obmedzenia, medzi ktoré patrí aj zákaz návštev, nepriaznivo ovplyvňujú psychický stav nielen dieťaťa, ale najmä sprevádzajúcich osôb.
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Pavel Bician, zástupca prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0