Zdravotnícke noviny

Názory

Zdravá zmena - prečo sa jej bránime?

13. november 2019 - Komu prekáža to, že zdravotná starostlivosť bude adresná, že pacient dostane špičkovú komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom pracovisku a doliečovať sa bude bližšie k miestu svojho trvalého bydliska?
Stratifikácia, slovo, ktoré je pre väčšinu populácie abstraktným výrazom. Slovné spojenie Zdravá zmena je však už o čosi konkrétnejšie a naznačuje, čo je jej zámerom. Prelomová reforma, ktorú analytici Inštitútu zdravotnej politiky spolu so zdravotnými poisťovňami, zástupcami odbornej obce, Svetovej banky či analytických útvarov ministerstva financií a Úradu vlády pripravovali 3 roky. Pacientom má v horizonte desiatich rokov priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a lekárom, sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom kvalitné a adekvátne podmienky na svoju prácu.

Bojujem za túto reformu, ktorej pravidlá s víziou do roku 2030 sú nastavené veľmi jasne a transparentne a zároveň sa sprísňujú parametre vstupu akéhokoľvek subjektu na trh. Nerozumiem preto snahe o vyvolanie podozrení šitia tejto reformy na finančné skupiny a vylučujem prepojenia na akýkoľvek súkromný subjekt, čo bolo v posledných týždňoch snahou zdiskreditovať tému týmto smerom. Takéto úvahy sú bezpredmetné a som ochotná princíp a podstatu reformy opakovane vysvetľovať.

Odborná problematika

Napriek tomu, že stratifikácia sa stala od leta témou politickou, považujem ju predovšetkým za odbornú problematiku a mojou snahou je nechať ju výlučne v tejto rovine. Zo strany odbornej obce cítim pre túto reformu obrovskú podporu. Podporujú ju mnohí lekári, od ktorých dostávam pozitívne spätné väzby, a v prospech pacienta ju vníma aj jedna z najväčších pacientskych organizácii Asociácia na ochranu práv pacienta. Podporu Zdravej zmene vyjadrili aj obe asociácie nemocníc – Asociácia nemocníc Slovenska, ako aj Asociácia štátnych nemocníc.
 
Pýtam sa, kde je potom problém? Komu prekáža to, že zdravotná starostlivosť bude adresná, že pacient dostane špičkovú komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom pracovisku a doliečovať sa bude bližšie k miestu svojho trvalého bydliska? Otázky, na ktoré by som chcela počuť rozumnú odpoveď. Hrozba zatvárania nemocníc argumentom nie je, všetky zdravotnícke zariadenia majú na splnenie stanovených kritérií rovnakú štartovaciu pozíciu a ak má byť niekde pre pacienta kvalita, dané pracovisko musí spĺňať stanovený počet výkonov. Nie však zo dňa na deň. Každé bude mať dostatok času sa na splnenie kritérií pripraviť a dokázať svoju kvalitu.

Dnes tiež absentuje typológia nemocníc takmer v každej podobe, nemocnice I., II., a III. typu nemáme už viac ako 14 rokov. Aj to je jeden z rozmerov, ktorý považujem za jednu z hlavých príčin dnešného neuspokojivého stavu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pacient blúdi systémom. Zaviesť poriadok v oddeleniach a odstrániť tzv. vyberanie hrozienok (zdravotné výkony, ktoré prinášajú zisk) bude viesť postupne práve k zlepšeniu stavu slovenského zdravotníctva. A to je cieľom stratifikácie, ktorá prinesie typológiu a jasné pravidlá.

Zdravotníctvo potrebuje zmenu

Reformou sme mysleli aj na pacientov, pre ktorých už nie je nevyhnutná akútna starostlivosť, ale potrebujú sa napríklad po operačnom zákroku doliečovať. Dnes sú v systéme nožnice pre tento segment otvorené a reformou chceme toto vákuum vyriešiť. Preto v horizonte do roku 2030 by sa malo približne 3 000 lôžok pretransformovať na doliečovacie, čo umožní pacientom rekonvalescenciu na mieste, ktoré je bližšie k miestu ich trvalého bydliska.

Podstatu stratifikácie alebo Zdravej zmeny rada vysvetlím hoci aj opakovane komukoľvek. Azda najhlasnejším kritikom z radu odbornej obce, ktorá stratifikáciu víta, je prezident Slovenskej lekárskej komory, pán doktor Kollár. Čo mu na reforme tak veľmi prekáža? Okrem strašenia ľudí v tejto téme som dodnes od neho nepočula jeden obsahovo závažný argument. SLK ani na jednom stretnutí neprezentovala pripomienky konkrétnych odborníkov alebo odborných spoločností a pán Kollár neprišiel ani na jedno rozporové konanie po skončení medzirezortného pripomienkového konania k stratifikácii. Prečo sa o to snažia prostredníctvom médií a nesadnú si s nami za okrúhly stôl? Radi zástupcom komory opakovane reformu vysvetlíme.

To, že zdravotníctvo potrebuje zmenu, netreba hlbšie analyzovať. Vidieť to v dennej praxi a my na ministerstve zdravotníctva robíme systematickými krokmi všetko pre to, aby sa stav postupne zlepšoval.

Volanie po zmene v podobe stratifikácie nám potvrdil aj prieskum. Ukázal, že kvalita zdravotnej starostlivosti a výsledky liečby sú pre pacientov najdôležitejším kritériom pri výbere nemocnice. Do prieskumu agentúry MNFORCE, ktorý si nechalo vypracovať ministerstvo zdravotníctva spolu s Asociáciou zdravotných poisťovní vo februári tohto roka, sa zapojila reprezentatívna vzorka 1 000 respondentov. Výsledok ukázal, že u Slovákov pri plánovaní zákroku najviac zaváži kvalita zdravotnej starostlivosti a výsledky liečby danej nemocnice. Naopak, najmenej dôležitá je pre nich pri výbere nemocnice jej vzdialenosť od miesta bydliska. Zaujímavým záverom prieskumu bolo aj to, že dnes mnohým nerobí problém vycestovať do nemocnice vzdialenejšej viac ako 30 minút od domova, ak dostanú záruku naozaj dobrého výsledku vykonanej operácie. Túto možnosť uviedlo až 67 % respondentov.

Nebráňme sa preto tomu, čo väčšina z nás považuje za rozumné, a systém je hladný po reforme. Lebo ako povedal prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko, už dnes sa deje stratifikácia, no živelná.
 
 
 
 
Sekcia: Názory Autor: Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., ministerka zdravotníctva
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 42